• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

grafika zwrot podatku 2019.jpeg

 

Uwaga rolnicy!

Zmiany w przepisach ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od dnia 1 lutego 2019 r. wnioski należy składać w oparciu o znowelizowane przepisy.

Od 1 stycznia 2019 r. roczny limit zostanie zwiększony po przez dwa istotne czynniki. Po pierwsze zwiększono limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych w trakcie roku z liczby 86 na 100, po drugie wprowadzono limit zużycia oleju napędowego na 1 sztukę bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Tak więc po wprowadzeniu zmian limit ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku
  2.  
  3. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W 2019 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Przypominamy, iż wnioski można składać w dwóch terminach:

1.         I - od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego  

2.         II- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj.:

  1. do wniosku złożonym w I terminie dołącza się faktury zakupu za okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia
  2. do wniosku złożonym w II terminie dołącza się faktury zakupu za okres od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca

Dodatkowo jeżeli producent rolny prowadzący chów i hodowlę bydła ubiegał się będzie o zwrot podatku akcyzowego dołącza do wniosku:

Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych – art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do ustawy wprowadzono załącznik zawierający grupy zwierząt gospodarskich będących w posiadaniu producenta rolnego - prowadzącego chów i hodowlę bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego oraz wskazującego współczynniki przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe- DJP

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe

Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesięcy

0,9

Buhaje powyżej 18 miesiąca

1,4

Cielęta do 6 miesiąca

0,15

Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,3

Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,8

Krowy

1,0

 

PDFWzór wniosku.pdf

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prusice.