Borówkowa Ścieżka zaprasza

aleksandra bak | Czwartek 03.04.2014 aktualizacja: 09.06.2014, 13:07
Zapraszamy do Skansenu Urządzeń i Maszyn Rolniczych w Borówku, gdzie znajduje się interaktywna edukacyjno-przyrodnicza „Borówkowa Ścieżka”, która powstała w 2013 r. z inicjatywy Gminy Prusice oraz Sołectwa Borówek, dzięki 90% dofinansowaniu kosztów zadania z WFOŚiGW we Wrocławiu. Koszt całkowity zadania: 22 140 zł Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu: 19 860,30 zł

Jest to pierwsza w regionie tego typu ścieżka, na której zrezygnowano ze zwykłych tradycyjnych tablic charakteryzujących się dużą ilością tekstu, na rzecz elementów wymagających zaangażowania turysty/ uczniów, a co za tym idzie jego zainteresowania. 

Przebieg „Borówkowej Ścieżki”

Przystanek Nr 1:  Ścieżka Zmysłów

Ścieżka Zmysłów to trasa o długości 5 m i szerokości 1 metra. Jej podłoże składa się z materiałów pochodzenia naturalnego. Przejście ścieżką wymaga ściągnięcia obuwia. Wszystko po to, aby bosymi stopami odczuwać charakterystykę podłoża.

Spacer po ścieżce jest sposobem na przypomnienie człowiekowi o sile jego zmysłów, które pozwalają na bezpośredni kontakt z przyrodą. Bezpośredni kontakt z przyrodą pozwala dostrzec piękno i wartość czystego środowiska.

 

Przystanek Nr 2: Ile czasu potrzeba na degradację środowiska?

Interaktywne tabliczki przedstawiają różnorodne przedmioty i średni czas ich rozkładu w środowisku.

Jest to idealna stacja na omówienie:

  • czym jest degradacja środowiska- jej przyczyny oraz skutki;
  • jakie są rodzaje odpadów oraz sposoby ich zagospodarowania;
  • szkodliwości odpadów dla środowiska i zdrowia ludzi;
  • dlaczego warto segregować odpady.

Przystanek Nr 3: Jakie to drzewo?

To kolejna stacja na której umieszczona została gra edukacyjna, terenowa- drewniany słupek z ruchomymi elementami. Zadaniem turysty jest ułożenie w kolumnie pionowej sylwetki drzewa. Dodatkowo do każdego drzewa przypisany jest pień oraz jego przekrój. Możemy nauczyć się rozpoznawania i zastosowania drewna różnych gatunków drzew; nauczyć się budowy drzewa/przekroju pnia i określania wieku drzewa.

 

Przystanek Nr 4: Piętrowość lasu

Tablica przedstawiająca strukturę budowy lasu oraz przykładowe gatunki fauny i flory-charakterystyczne dla poszczególnych warstw lasu. Doskonałe rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i dostrzeganie piękna otaczającej przyrody.

 

Przystanek Nr 5: Ssaki leśne

Tablica przedstawiająca wybrane ssaki leśne wraz z ich śladami.  Nauczymy się sposób ich odżywiania oraz znaczenia ssaków w ekosystemie.

 

Przystanek Nr 6: Ptaki chronione

Tablica przedstawiająca charakterystyki wybranych chronionych ptaków, różnorodne sposoby odżywiania się ptaków i przystosowania w budowie dziobów do pobierania pokarmu.

Przystanek Nr 7: Dendrofon

Jest to urządzenie umożliwiające poznanie właściwości akustycznych różnych gatunków drzew, dzięki niemu możemy zaktywizować nasz zmysł słuchu.

 

Przystanek Nr 8: Borówki

Ze względu na nazwę miejscowości w jakiej jest ścieżka, dodatkowym jej elementem są krzewy Borówki  Wysokiej. Turyści  mogę ich  spróbować, a przy okazji dowiedzieć się o ich ogromnych wartościach zdrowotnych.

 

 

 

Przystanek Nr 9: Owoce i zioła lasu

Tablica przedstawiająca zdjęcia 8 roślin wraz z krótkim ich opisem, dzięki której poznajemy leśne zioła i owoce. Zdobywamy wiedzę o roli ziół i owoców; zapoznajemy się z przykładami produktów przetwórczych  z owoców lub ziół.

 

 

 

Przystanek Nr 10: Miejsce na ognisko

Ostatnia stacja to przestrzeń z ławkami i miejscem na ognisko, która umożliwia dłuższe spędzenie czasu w terenie, a tym samym przeprowadzenie lekcji na świeżym powietrzu.

 

Wszystkich turystów i uczniów serdecznie zapraszamy !!!

Wstęp wolny.

 

Róża Popielarz

 

|