Czaniecka Teresa
Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 45
Adres e-mail: