Dzieci w Skokowej mają nowy plac zabaw

Dorota Leń | Wtorek 24.03.2015 aktualizacja: 24.03.2015, 19:00
Od połowy marca 2015 roku mieszkańcy i dzieci ze Skokowej mają nowy plac zabaw przy kompleksie boisk sportowych „Orlik” wyposażony w bardzo nowoczesne i bezpieczne urządzenia zabawowe dla najmłodszych. Koszt inwestycji to ponad 399 tys. zł, z czego 80 tys. zł Gmina Prusice pozyskała w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Władze Gminy Prusice na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem stawiają na rozwój terenów wiejskich nie tylko poprzez budowy i remonty dróg, chodników czy remonty świetlic wiejskich, ale także poprzez budowy i doposażenia placów zabaw dla najmłodszych. Nowy plac zabaw powstał w Skokowej na ul. Kościelnej przy kompleksie boisk sportowych „Orlik”.

 Inwestycja ma na celu podniesienie standardu życia mieszkańców na wsi Skokowa oraz jakości życia tego Sołectwa, a także zwiększenie poziomu integracji społecznej. Miejsce to stanie się centrum rekreacyjno – wypoczynkowym, przy którym będzie spotykała się społeczność lokalna.

Plac zabaw w Skokowej został wyposażony w następujące urządzenia zabawowe: huśtawka wagowa typu „Tarantula”, łuk linowy, bujak typu „Delfin”, bujak typu „Statek”, zestaw zabawowy typu „Dżungla”, zestaw zabawowy typu „Wilk Morski”, łódź typu „Pirata” , zestaw typu „Statek duży” oraz huśtawka pojedyncza typu „Dżungla”.

Dodatkowo na placu zabaw została zamontowana infrastruktura dodatkowa typu: ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem oraz wycieraczka. Powierzchnia placu zabaw została wykonana z bezpiecznych nawierzchni. Plac zabaw został ogrodzony, a wokół niego powstał chodnik i została zasadzona zieleń.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Budowa placu zabaw w Skokowej”. Całkowita wartość inwestycji to ponad 399 tys. zł., z czego 80 000,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

|