Gmina Prusice przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu

Dorota Leń | Sobota 04.04.2015 aktualizacja: 04.04.2015, 21:35
W czwartek 2 kwietnia 2015 roku w Sali konferencyjnej w Multitece odbyła się konferencja w ramach projektu „ Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” podczas której Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach wręczyli w ramach I etapu komputery dla 80 gospodarstw domowych. Gmina na wykluczenie cyfrowe pozyskała 100% dofinansowania, w sumie 2,6 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Warto dodać, że Gmina Prusice jako jedyna gmina z terenu powiatu trzebnickiego realizuje projekt o tak innowacyjnym charakterze.

                                               

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju   Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  „Dotacje na Innowacje”  „Inwestujemy w Waszą przyszłość” w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej:8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Numer Projektu  – POIG. 08.03.00-02- 185/11
Gmina Prusice w latach 2012 - 2013 pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – etap I” oraz „Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – etap II”.

- Całkowita wartość obu projektów to 2 671 187,52 zł, gdzie I etap jest o wartości 1 704 197,40 zł, a II etap o wartości  966 990,12 zł – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: - Projekty w 100 % zostały dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Internet i komputery dla wykluczonych

Główny cel I etapu projektu to  przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Prusice. W ramach projektu zostanie zapewniony 80 gospodarstwom domowym dostęp do Internetu w okresie 5 lat od zakończenia projektu.

Cele szczegółowe projektu to: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 80 gospodarstw domowych, dzięki czemu uzyskają techniczną możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego, zapewnienie ciągłego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 80 gospodarstw domowych, budowa infrastruktury teletechnicznej szerokopasmowej oraz adaptacja pomieszczenia serwerowni, wraz z jej wyposażeniem w sprzęt i oprogramowanie, w celu umiejscowienia aplikacji do zarządzania projektem, zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu komputerowego grupy docelowej oraz jego identyfikacji i lokalizacji.

- Projekt zapewnia dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz.

Beneficjenci Ostateczni byli wybierani na podstawie przeprowadzonej na przełomie  marca – kwietnia rekrutacji do projektu. Z złożonych deklaracji do projektu Gmina Prusice wyłaniała osoby wykluczone cyfrowo. Podczas wyboru kierowano się trudną sytuacją materialną osób uprawnionych  do pobierania dodatkowych świadczeń w ramach systemu pomocy społecznej oraz w ramach systemu świadczeń rodzinnych, a także brano pod uwagę osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

 

80 komputerów zostało rozdane

W czwartek 2 kwietnia 2015 roku 80 gospodarstw domowych z terenu Gminy Prusice otrzymało od Burmistrza Igora Bandrowicza oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach w ramach I etapu projektu komputery. Przekazany sprzęt komputerowy będzie instalowany od 07.04.2015 r. przez przedstawicieli Wykonawcy ( firmy Asseco SA i Viatelecome sp. z o.o.) w lokalach zgodnie z umową użyczenia.  Instalacja będzie polegać między innymi na konfiguracji sprzętu komputerowego oraz podłączeniu do Internetu i montażu urządzenia odbiorczego. Do zakończenia przez Wykonawcę wszystkich prac mogą występować ograniczenia w dostępie do Internetu.

W ramach problemów z działaniem sprzętu oraz z Internetem prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 350 63 13 – zaznacza Paweł Grzyb, Informatyk Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach dodając: - Pełny dostęp do Internetu nastąpi po 19.06.2015 roku


Jak informuje Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz: - Otrzymane komputery w ramach projektu to nadal własność Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach. Beneficjent ostateczny otrzymuje sprzęt na podstawie umowy użyczenia. Otrzymany sprzęt nie może zostać sprzedany –kontynuując: - Proszę pamiętać, że Gmina Prusice i Beneficjenci Ostateczni przez okres trwania projektu, a także jego trwałość – 5 lat mogą zostać skontrolowani przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Podczas kontroli będzie sprawdzane czy sprzęt znajduje się na terenie nieruchomości do której został przekazany


78 komputerów zostanie przekazane w II etapie

W najbliższym czasie Gmina Prusice w ramach realizacji II etapu projektu „ Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” przekaże komputery dla 78 gospodarstw domowych. Osoby, które otrzymają sprzęt będą mieli również zapewniony dostęp do Internetu na podstawie powstałej infrastruktury w ramach I etapu.

Te dwa projekty dotyczące informatyzacji Gminy Prusice, to nie jedyne innowacyjne projekty realizowane przez samorząd prusicki, gdyż jest ich więcej, wśród których znajdują się: informatyzacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, powstanie nowoczesnego kina, monitoring miejsc atrakcyjnych turystycznie w Gminie Prusice oraz szkolenia i e-usługi. Jednak warto zaznaczyć, że Gmina Prusice jako jedyna gmina z terenu powiatu trzebnickiego realizuje tak innowacyjny projekt jakim jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Dorota Leń


WIĘCEJ ZDJĘĆ MOŻNA OBEJRZEĆ TUTAJ


RELACJĘ MOŻNA OBEJRZEĆ TUTAJ

|