Gmina Prusice uczestniczy w projekcie Multisport

Dorota Leń | Niedziela 01.03.2015 aktualizacja: 01.03.2015, 16:04
Miło nam poinformować, że Gmina Prusice od lutego br. uczestniczy w projekcie Multisport - program aktywności sportowej dla dzieci klas 4-6 realizowanym przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu, a dofinansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zajęcia w ramach projektu będą się odbywać do 4 grudnia 2015 roku.

 Główne cele programu Multisport to:

 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia
 • upowszechnianie sportu poprzez zwiększanie liczby dzieci uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć
 • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami
 • stworzenie oraz poprawa warunków dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej
 • optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej
 • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych

Program MultiSport skierowany jest do:

 • uczniów klas 4-6 szkół podstawowych
 • nauczycieli i trenerów
 • UKS-ów i klubów sportowych
 • szkół podstawowych
 • organizacji pozarządowych

 

|