JAŚMINOWA KRAINA W GMINIE PRUSICE

aleksandra bak | Poniedziałek 08.09.2014 aktualizacja: 08.09.2014, 14:19
Na terenie gminy Prusice od marca 2014 roku realizowany jest projekt pn. „Jaśminowa Kraina”.

W lutym 2014 r. Gmina Prusice jako jedyny samorząd w województwie dolnośląskim otrzymała grant w wysokości 10 000 zł na zadanie pn. „Jaśminowa Kraina”, w ramach IV edycji Funduszu Naturalnej Energii, konkursu realizowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. i Fundację Nasza Ziemia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości terenów zielonych w Gminie Prusice oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

W ramach zadania na terenie gminy zostały dokonane nasadzenia roślin tj. jaśmin, jaśminowiec oraz lawenda, w miejscach nasadzeń zostały umieszczone również domki dla ptaków oraz tzw. hoteliki dla owadów, miejsca nasadzeń poszczególnych roślin jest oznakowane tabliczką ogrodową z odpowiednim opisem. Rośliny posadzono w 7 miejscowościach na terenie gminy Prusice: Prusice, ul. Żmigrodzka (teren przy Multitece), Skokowa (ul. Kościelna, ul. Wrocławska, ul. ul. Leśna), Krościna Mała, Pietrowice Małe, Brzeźno, Wszemirów, Jagoszyce.  została również wydrukowana broszurka informacyjna w ilości 1000 sztuk. Broszurki zostały rozdystrybuowane w miejscach użyteczności publicznej na terenie gminy.

Na terenie przed budynkiem prusickiej Multiteki została zamontowana tablica z informacjami na temat posadzonych roślin oraz 12 tabliczek, na których widnieją krótkie wierszyki z ogrodniczymi poradami na każdy miesiąc roku. Tablice cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży odwiedzających Multitekę, a dzięki nasadzeniom teren przed budynkiem, dotąd niezagospodarowany stał się atrakcyjnym, zielonym skwerem.

Realizowany projekt stanowi kontynuację działań z zakresu edukacji ekologicznej, prowadzonych w gminie, zwiększa świadomość ekologiczną, troskę i odpowiedzialność społeczności lokalnej na środowisko naturalne oraz ochronę cennych zasobów przyrodniczych, stwarza enklawę zieleni, będącą miejscem odpoczynku.

 

 

 

 

 

|