Konkursy na zadania publiczne dla NGO w Gminie Prusice rozstrzygnięte!

Dorota Leń | Niedziela 01.03.2015 aktualizacja: 01.03.2015, 18:33
Ponad 302 tys. zł przyznano dla organizacji pozarządowych w sześciu kategoriach na zadania publiczne ogłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice. Wśród poszczególnych kategorii przyznano następujące kwoty: w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji - 56 320,00 zł, w zakresie sportu - 134 000,00 zł, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - 5 000,00 zł, w zakresie ekologii, ochrony środowiska - 7500,00 zł, w zakresie prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Punktu Informacji Turystycznej – powierzenie zadania – 90 000,00 zł oraz w zakresie: działalność wspomagająca organizacje pozarządowe 10 000,00 zł


DO POBRANIA:

- WYNIKI KONKURSÓW

|