Kowalczyk Barbara
inspektor ds. wymiaru podatków
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny
Adres e-mail: