Lis Krystyna
Gospodarka Komunalna
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 50
Adres e-mail: