Mieszkańcy Gminy Prusice tworzyli Lokalną Strategię Rozwoju LGD KWT

Dorota Leń | Niedziela 23.08.2015 aktualizacja: 23.08.2015, 14:11
W środę 19 sierpnia 2015 roku Mieszkańcy Gminy Prusice, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach na czele z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Kazimierą Rusin, przedstawiciele jednostek organizacyjnych: GOKiS, GOPS, przedstawiciele Stowarzyszeń i Sołectw z terenu Gminy Prusice, rolnicy oraz przedsiębiorcy uczestniczyli w I Konsultacjach Społecznych dot. Tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zebrani dokonali Analizy SWOT Gminy Prusice.

Kolejne warsztaty w Gminie Prusice odbędą się w środę 9 września 2015 roku o godz. 16 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach. Już dzisiaj wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wspólnego tworzenia tego strategicznego dokumenty. Wszyscy miejmy wpływ na naszą wspólną przyszłość!

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich to jeden z dokumentów strategicznych na podstawie których, będzie można pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020 na działania także na terenie Gminy Prusice.

|