Podatki

Paweł Grzyb | Czwartek 02.02.2012 aktualizacja: 08.04.2015, 16:15

Gmina Prusice, pomimo swojego korzystnego położenia – jest miejscem umiarkowanej aktywności gospodarczej sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Wychodząc naprzeciw dotychczasowej polityce poprzednich władz w zakresie maksymalizacji lokalnych obciążeń podatkowych, podjęto w 2011 roku proces racjonalnej polityki podatkowej. W następnych latach polityka Gminy będzie skłaniała się ku prorozwojowemu podejściu z punktu widzenia podmiotów gospodarczych. Oprócz licznych ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości, bowiem największym problemem w fazie wstępnej procesu działalności gospodarczej jest znalezienie źródeł finansowania. Należy podkreślić, iż stawki podatku od nieruchomości wzrosły poniżej wskaźnika inflacji za lata 2010-2011, co ma swoje odzwierciedlenie w Uchwale Nr XXII/122/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23.10.2011r. Dla gospodarstw rolnych istotny element obciążenia podatkowego stanowi średnia cena skupu żyta, która została zmniejszona z 74,18 zł/1q do poziomu 55 zł/1q sytuując Gminę Prusice w czołówce Powiatu Trzebnickiego (vide Uchwała Nr XXII/121/11 RMiG Prusice z 23.10.2011r.).  Kolejnym obszarem, prócz wskazanych ulg i zwolnień oraz podatku rolnego, który dotknęły zmiany dotyczą stawek podatku od środków transportowych. Podjęto inicjatywę obniżenia większości stawek podstawowych podatków od środków transportowych na 2012 rok (vide Uchwała Nr XXII/123/11 RMiG Prusice z dnia 23.10.2011r.) Gmina Prusice aktywuje szereg działań w kierunku rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości m.in. poprzez bieżące konsultowanie z przedsiębiorcami aktów prawa miejscowego (w zakresie podatków, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych). Nasza Gmina wchodzi w skład Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskich, którego partnerstwo stwarza przesłanki do nawiązywania partnerskiego współpracy władz samorządowych, powiatów i gmin, by zwiększać szanse na uzyskanie środków pomocowych ze środków Unii Europejskiej. O dalszym rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości na terenie naszej Gminy będą decydowały nie tylko indywidualne wysiłki potencjalnych przedsiębiorców, lecz przede wszystkim zbieżna i przychylna z nimi polityka naszej Gminy i to na wielu płaszczyznach.Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą ofertą, ponieważ swoimi działaniami Gmina Prusice jest miejscem przyjaznym prywatnej inicjatywie i stwarzającym dogodne warunki do jej rozwoju.

|