Prace zabezpieczające dach Kościoła św. Józefa zakończone

Dorota Leń | Niedziela 08.02.2015 aktualizacja: 08.02.2015, 15:27
Pod koniec grudnia 2014 roku miał miejsce odbiór konserwatorski zakończonych prac w ramach I etapu dotyczącego zabezpieczenia dachu Kościoła św. Józefa w ramach zadania „Remont więźby dachowej budynku kościoła poewangelickiego p.w. Józefa Oblubieńca w Prusicach – Etap I – zabezpieczenie dachu” na które Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Prusicach w 2014 roku przy pomocy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach pozyskała dotacje w wysokości 200 tys. zł, w tym 80 tys. zł w ramach dotacji konserwatorskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz 120 tys. zł również w ramach dotacji konserwatorskich z budżetu Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Prusicach w styczniu 2014 roku złożyła przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach wniosek o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Remont więźby dachowej budynku kościoła poewangelickiego p.w. Józefa Oblubieńca w Prusicach – Etap I – zabezpieczenie dachu” w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku do Wydziału Kultury do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wniosek został oceniony pozytywnie i udało się otrzymać dotację w wysokości 80 tys. zł. Na to samo zadanie parafia złożyła wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, gdzie pozyskała dotację w wysokości 120 tys. zł.

Całkowita wartość zadania to 200 425,45 zł.

Szczegółowy zakres prac w ramach robót budowlanych w zakresie dachu głównego (nad nawą główną) polegał na:

1) kompleksowym remoncie konstrukcji w tym impregnacji elementów drewnianych przeciwko korozji biologicznej i przeciwogniowo oraz zabezpieczeniu przeciw korozji chemicznej elementów metalowych,

2)  uzupełnieniu i uszczelnieniu pokrycia dachowego:

-    uzupełnienie dachówką pozyskaną z dachów mniejszych przybudówek kościoła,

-    uszczelnienie  dachu zaprawą od spodu,

3)  wymianie łacenia dachu w części wymagającej wymiany,

4) wykonaniu kompletnych nowych obróbek blacharskich, orynnowania oraz rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej w miejscach, które nie mają kontaktu z miedzianymi elementami oraz z blachy miedzianej w miejscach gdzie dochodzi do łączenia z blachą miedzianą,

5)   remoncie lub odtworzenie płotków śniegowych


Prace dotyczące etapu zabezpieczenia dachu zostały zakończone pod koniec grudnia 2014 roku i odebrane przez Panią Konserwator w dniu 30.12.2014 roku.

Etap I to dopiero początek ratowania naszego wspaniałego zabytku, gdyż są planowane kolejne prace na Kościele Św. Jakuba.

Projekt pod nazwą „Remont więźby dachowej budynku kościoła poewangelickiego p.w. Józefa Oblubieńca w Prusicach – Etap I – zabezpieczenie dachu”  został dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 80 tys. zł.

Projekt pod nazwą „Remont więźby dachowej budynku kościoła poewangelickiego p.w. Józefa Oblubieńca w Prusicach – Etap I – zabezpieczenie dachu”  został dofinansowany z budżetu Gminy Prusice w kwocie 120 tys. zł.

|