Program Kształtowania Zadrzewień w Gminie Prusice

UMiG Prusice | Środa 13.05.2015 aktualizacja: 13.05.2015, 12:51
Aleja lipowa w Prusicach
Aleja lipowa w Prusicach / fot. J.Płoszaj
Ogólnopolski program \"Droga do Natury\" w gminie Prusice zainicjowany przez Fundację EkoRozwoju.

 

     Gmina Prusice przez ostatni rok brała udział w ogólnopolskim programie „Drogi dla Natury”, zainicjowanym w 2009 roku przez wrocławską Fundację EkoRozwoju.

    Nadrzędnym celem programu „Drogi dla Natury” jest zapobieganie zanikowi zadrzewień przydrożnych i śródpolnych, szczególnie wieloletnich drzew owocowych, lip i dębów, które są dominującym elementem dolnośląskiego krajobrazu. Podstawą działania programu jest partnerska współpraca organizacji społecznych z administracją publiczną – samorządami i zarządami dróg. Działania prowadzone są dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE+ oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

     Prace w głównej mierze skupiły się na edukacji urzędników, drogowców oraz miłośników przyrody z zakresu tworzenia, utrzymania i diagnozowania stanu oraz wartości przyrodniczej alei oraz pielęgnacji drzew, a także postępowań administracyjnych, w przypadku gatunków cennych przyrodniczo.

     Oprócz części teoretycznej przeprowadzono również szereg działań praktycznych, w tym badania stanu zdrowotnego i pielęgnacje cennych drzew na terenie gminy. Posadzonych zostało 70 drzew, które wzbogaciły gminny krajobraz. 40 klonów znalazło się wzdłuż  drogi w kierunku miejscowości Gąski, nowe dęby uzupełniły aleję za Pększynem, 15 czerwonych buków aleję w pobliżu Piotrkowic. Wśród nowych drzew znalazło się również 10 lip w Strupinie.

Fot. Jakub Józefczuk

     Dla Gminy Prusice został również opracowany specjalny Program kształtowania zadrzewień, w którym znajdują się informacje o najcenniejszych alejach pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym, ale także o zadrzewieniach problemowych, w tym zagrażających bezpieczeństwu.

     Gmina Prusice jest niezwykle bogata w aleje starych drzew, często posiadających rangę pomników przyrody (w gminie jest ich, aż ponad 80). Mamy nadzieję, że program pozwoli poprawić ich stan, ale będzie również doskonałą okazją do wyeksponowania ich walorów, nie tylko w gminie, ale i całym regionie.

     Projekt kampanii na rzecz zadrzewień jest kontynuowany w kolejnych trzech latach dzięki wsparciu unijnego programu LIFE+ i obejmie docelowo łącznie 90 gmin we wszystkich województwach naszego kraju.

Więcej o programie Drogi dla Natury oraz o ochronie alej na witrynie www.aleje.org.pl

Zachęcamy do zapoznania się z PROGRAMEM KSZTAŁTOWANIA ZADRZEWIEŃ W GMINIE PRUSICE.

Róża Popielarz

 

 

|