Punkt konsultacyjny WKU w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

Dorota Leń | Niedziela 17.05.2015 aktualizacja: 17.05.2015, 19:04
W związku z rozpoczęciem dyżuru przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu na stanowisku konsultacyjnym w ramach akcji „Przyjazny urząd” przewiduje się następujące terminy i godziny punktu informacyjnego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach:

-  28 maja w godzinach od 11:30 do 12:15;

-  21 lipca w godzinach od 11:30 do 12:15;

-  29 września w godzinach od 11:30 do 12:15;

- 01 grudnia w godzinach od 11:30 do 12:15.

 

Podczas dyżuru przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień  będzie można zrealizować m.in takie czynności, jak.:

1)        złożyć wniosek do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, do którego należy dołączyć:

  • kopię ostatniego świadectwa ukończenia szkoły (oryginał do wglądu);
  • kopię posiadanego prawa jazdy łub innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (oryginały do wglądu);

2)        złożyć wniosek do służby przygotowawczej, do którego wymagane są następujące załączniki:

  • kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu);
  • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu);

3)        złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przebiegu służby wojskowej pełnionej podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w celu przyznania statusu weterana lub weterana poszkodowanego;

4)        otrzymać wpis przeniesienia do rezerwy w książeczce wojskowej;

5)        złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia:

  • dotyczącego przebiegu służby wojskowej,
  • uregulowanego stosunku do służby wojskowej;

 

6)    złożyć wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, do którego niezbędne jest załączenie:

  • aktualnego zdjęcia o wymiarach 3x4 cm.;
  • informacji o uiszczeniu opłaty skarbowej w kwocie 28 zł wpłaconej na konto:

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

PKO Bank Polski S.A nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

|