Radni udzielili absolutorium Burmistrzowi

Dorota Leń | Wtorek 07.07.2015 aktualizacja: 07.07.2015, 17:53
Podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, która miała miejsce w środę 24 czerwca 2015 roku Radni udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice Igorowi Bandrowiczowi absolutorium za 2014 rok wynikiem 14:1.

Na Sali widowiskowej Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego w środę 24 czerwca 2015 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta i Gminy Prusice. Sesja była uroczysta z dwóch powodów, gdyż powołano nowego Skarbnika Miasta i Gminy Prusice Teresę Czaniecką oraz udzielono Absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice Igorowi Bandrowiczowi.

 

Jednak za nim udzielono absolutorium to odczytano sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prusice za 2014 r. oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za 2014 r., wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice za 2014 r. oraz opinię RIO o tym wniosku, a także zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prusice za 2014 rok.

Ponadto radni na sesji podjęli kilka uchwał.

|