Stwórzmy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich!

Dorota Leń | Poniedziałek 10.08.2015 aktualizacja: 10.08.2015, 08:15
Mieszkańców Gminy Prusice, członków Stowarzyszeń, grup Odnowy Wsi i grup nieformalnych, a także przedsiębiorców i rolników z terenu Gminy Prusice zapraszamy w środę 19 sierpnia 2015 roku o godz. 16.00 do Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach na I Konsultacje Społeczne i rozpoczynający się cykl spotkań „Tworzenie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na lata 2014 – 2020”.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich to jeden z dokumentów strategicznych na podstawie których, będzie można pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020 na działania także na terenie Gminy Prusice.

Program spotkania:

*analiza mocnych i słabych stron

*szanse i zagrożenia

*cele nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Kolejne spotkanie dotyczące Tworzenia Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju odbędzie się w środę 9 września 2015 roku od godz. 16 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach.

Zapraszamy do czynnego uczestnictwa!

|