Teresa Czaniecka Skarbnikiem Miasta i Gminy Prusice

Dorota Leń | Wtorek 07.07.2015 aktualizacja: 07.07.2015, 17:20
Podczas Sesji Rady Miasta i Gminy w Prusicach, która odbyła się w środę 24 czerwca 2015 roku powołano nowego Skarbnika Miasta i Gminy Prusice. Na to stanowisko Burmistrz Igor Bandrowicz zaproponował Panią Teresę Czaniecką, dotychczasową Zastępcę Skarbnika. Propozycja została jednogłośnie przyjęta i przegłosowana przez Radnych.

|