Trening systemu wczesnego ostrzegania

Dorota Leń | Wtorek 21.07.2015 aktualizacja: 31.07.2015, 07:42
W sobotę 1 sierpnia 2015 roku na terenie Gminy Prusice odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania. W tym dniu włączone zostaną o godz. 17:00 syreny alarmowe w miejscowościach: Prusice, Skokowa, Pawłów Trzebnicki, Kaszyce Wielkie i wyemitowany będzie sygnał akustyczny:

- o godz. 17:00 do 17:03 - 3 minutowy modulowany dźwięk syren „ogłoszenie alarmu”,
- o godz. 17:08 do 17:11 - 3 minutowy ciągły dźwięk syren „odwołanie alarmu”.

Trening zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Trening ma na celu sprawdzenie syren i doskonalenie procedur w zakresie ich uruchamiania.

DO POBRANIA:

- OGŁOSZENIE

|