Usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2015 r.

aleksandra bak | Środa 03.12.2014 aktualizacja: 09.12.2014, 21:34
Wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2015 r. prosimy o złożenie Deklaracji przystąpienia do programu usuwania azbestu (załącznik 1).

Informujemy, że dnia 2 grudnia 2014 r. WFOŚiGW we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”, którego Gmina Prusice może byc beneficjentem (do 27.02.2015 r. Gmina Prusice złoży wniosek do WFOŚiGW). W związku z tym wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2015 r. prosimy o złożenie Deklaracji (załącznik 1 lub do pobrania w UMiG Prusice- pokój Referat Funduszy Zewnętrznych) w seketariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach do dnia 26.01.2015r. 

Jednocześnie informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji ze środków NFOŚ i GW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

ZAŁĄCZNIK 1- DEKLARACJA

|