UWAGA!!! Zwrot podatku akcyzowego w 2015 roku

Dorota Leń | Środa 28.01.2015 aktualizacja: 28.01.2015, 21:55
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Prusice, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

 

  • od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
  • od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2015 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 roku – 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2015 roku – 0,95 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 roku – 81,70 zł

Więcej informacji można uzyskać w Referacie podatkowym Urzędu Miasta i Gminy Prusice pokój nr 5 lub telefonicznie (71) 312 62 24 wew.71 lub 72, a także na stronie internetowej www.minrol.gov.pl 

DO POBRANIA:

- WNIOSEK O AKCYZĘ

|