Woźniak Alicja
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 58
Adres e-mail: