Wykaz - sprzedaż działki nr 707/8 obręb Prusice

Adela Socha | Czwartek 09.07.2015 aktualizacja: 09.07.2015, 12:10
http://bip.prusice.pl/#Z2V0Q29udGVudCgzNjU1NCk=

Szczegóły:

http://bip.prusice.pl/#Z2V0Q29udGVudCgzNjU1NCk=

|