Zakończono usuwanie azbestu na terenie Gminy Prusice

aleksandra bak | Czwartek 24.09.2015 aktualizacja: 13.10.2015, 14:31
Zakończono realizację zadania pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice- etap III.

Zadanie polegało na demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i unieszkodliwieniu abestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prusice. W ramach zadania usunięto azbest z terenu 21 nieruchomości, w miejscowościach: Prusice, Skokowa, Wszemirów, Chodlewko, Gola, Jagoszyce, Krościna Mała, Ligota Strupińska i Pawłów Trzebnicki. Suma usuniętego abestu wyniosła 34,14 ton. Łączny koszt zadania to 17988,48 zł brutto z czego 85% dofinansowano ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW.

 

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu w 2016 r. mogą składać w UMiG w Prusicach deklaracje chęci uczestnictwa w projekcie.

Deklaracja

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 

 

 

|