ZAPROSZENIE NA IX BIEG SAMORZĄDOWCÓW

Dorota Leń | Piątek 05.06.2015 aktualizacja: 05.06.2015, 08:26
Jedną z imprez towarzyszących V Biegowi Trzech Wież będzie IX Bieg Samorządowców pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, który odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2015 roku o godz. 15.00 na trasie dla kobiet 1 km oraz dla mężczyzn 2 km.

 

Prusice, 26.05.2015r.

Szanowni Państwo
Burmistrzowie, Wójtowie,
Starostowie oraz Prezydenci Miast

Miło mi jest poinformować, że w dniach 27-28 czerwca 2015r. na Prusickim Rynku odbędzie się Święto Naszego Miasta pod nazwą „V Dni Prusic”. W ramach tego wydarzenia organizujemy szereg wydarzeń kulturalnych, muzycznych, jak również sportowych, wśród których są wydarzenia biegowe: V Bieg Trzech Wież oraz biegi towarzyszące: XX Ogólnopolski Bieg Grubasów, IX Bieg Samorządowców oraz IV Bieg na Wieżę Ratusza.

Chciałbym serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w kolejnej IX już edycji Biegu Samorządowca, który towarzyszy największej imprezie biegowej w Naszej Gminie jaką jest V Bieg Trzech Wież.

Jak co roku Dni Prusic cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a panująca atmosfera oraz doping ogromnej ilości widzów zachęca do wspólnego biegania. Obydwa biegi odbywają się 27 czerwca 2015 roku. Trasa prowadzi malowniczymi uliczkami Naszego Miasta.

Zgłoszenia oraz wszelkie szczegółowe informacje, jak i Regulamin dostępne są pod adresem strony internetowej: www.bieg.prusice.pl 

 

DO ZOBACZENIA NA STARCIE!

Ze sportowymi pozdrowieniami
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
Igor Bandrowicz


 

REGULAMIN

IX  Biegu Samorządowców

pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

Igora Bandrowicza

Sobota 27 czerwca 2015

 start godz. 15.00

 

I. CEL

   1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród samorządowców

       i parlamentarzystów RP

   2. Promocja Miasta i Gminy Prusice.

II. ORGANIZATORZY

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
  2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
  3. Prusickie Centrum Fitness

III. TERMIN i MIEJSCE

   1. Bieg odbędzie się dnia 27.06.2015r (sobota)

   2. Start biegu: godz.15.00  (start i meta Rynek w Prusicach)

   3. Długość trasy: kobiety 1,0 km, mężczyźni 2,0 km  - nawierzchnia asfaltowo - brukowa

   4. Limit czasowy do pokonania trasy  0,5 h.

IV. UCZESTNICTWO

   1. Bieg jest organizowany dla samorządowców z terenu całej Polski

   2. Prawo do startu mają: przedstawiciele samorządów, wójtowie, burmistrzowie,

       starostowie i ich zastępcy, radni i parlamentarzyści RP, pracownicy urzędów

       oraz pracownicy jednostek organizacyjnych (przy weryfikacji obowiązuje

       dokument potwierdzający powyższe założenia).

V. ZGŁOSZENIA

   1. Zapisy prowadzone będą w dniu imprezy od godz. 12.00 - 14.00 w  biurze biegu, na kartach zgłoszeń wypełnianie zgłoszenia - konieczny dowód osobisty.

3. Biuro zawodów: Prusickie Centrum Fitness, ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice,

email: bieg@prusice.pl, tel: 603 681 755

   4. Osoby do kontaktu:

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

Rynek 1, 55-110 Prusice

Dorota Leń d.len@prusice.pl, tel. 71 312 62 24 wew. 86, 603 681 755,

fax: 713126229

VI. NAGRODY

   1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymują statuetki,    dyplomy i nagrody rzeczowe.

  VII. SPRAWY FINANSOWE

   1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

   2. Pobyt i przyjazd zawodników na koszt własny

   3. Opłata startowa – 20 złotych

VIII. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów będzie czynne od 12.00 do 14.00 - Prusickie Centrum Fitness,

ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice, email: bieg@prusice.pl, tel:  603 681 755

W Biurze Zawodów nastąpi weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów startowych.

   2. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją

       regulaminu biegu

   3. Opłatę startową należy wpłacić w dniu biegu w biurze zawodów.

IX . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, przy ograniczonym ruchu ulicznym
  • Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
  • Organizator zapewnia chłodne napoje
  • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu jest

zobowiązany do jego przestrzegania

  • Zastrzegamy sobie prawo zmian w regulaminie

 

ORGANIZATORZY  BIEGU

 

 

 

DO POBRANIA:

- REGULAMIN BIEGU

|