• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Bezpiecznie idziemy do szkoły

Droga do szkoły najmłodszych mieszkańców Gminy Prusice nie będzie już zagrożeniem. Dzięki cyklowi spotkań pt. „Stop wypadkom - bezpieczna droga do szkoły” zainicjowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice – Igora Bandrowicza przy współpracy z Posterunkiem Policji w Prusicach na czele z Komendantem Łukaszem Aniołem oraz Centrum popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu, dzieci i młodzież szkolna doskonale wie, jak zachować się na drodze, jakie obowiązują zasady poruszania się i przepisy na jezdni czy pasach.

Przeprowadzane w szkołach na terenie Gminy Prusice zajęcia edukacyjne połączone z animacjami, konkursami, zabawami ruchowo-sprawnościowymi, filmami tematycznymi oraz scenkami na specjalnych planszach, ze sprzętem mają wskazać dzieciom właściwy sposób postępowania w sytuacjach, które w ich życiu codziennie mają miejsce.

Podczas spotkań dzieci aktywnie uczestniczą w programie, weryfikują wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności, poznają m.in. przepisy ruchu drogowego, rodzaje znaków drogowych, przepisy dla pieszych, rowerzystów, ścieżek rowerowych, prawidłowe zachowania na pasach. Ciekawa forma zajęć uczą także rodzajów zagrożeń oraz odpowiedzialności za podejmowane czyny.

- Niezwykle ważne jest dla mnie bezpieczeństwo najmłodszych obywateli naszej gminy, dlatego też zorganizowaliśmy spotkania, które w jasny i przejrzysty sposób nakreślają dzieciom i młodzieży właściwe zachowania, które będą wykorzystywać przede wszystkim podczas codziennej drogi do szkoły. Kilka dni temu zaczął się kolejny rok szkolny – pragniemy, aby dzieci i młodzież posiadały wiedzę teoretyczną, a poprzez aktywny udział i widoczne zaangażowanie w spotkanych również praktyczną z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera