• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Jagoszyce

Nazwa miejscowości: JAGOSZYCE

Sołtys: ANDRZEJ PODRYGAJŁO.

Liczba mieszkańców: 107 osób (dane na dzień 05.04.2017 r.).

Położenie: wieś położona  ok. 3 km na zachód od Prusic, na Równinie Prusickiej.

Typ miejscowości: Wieś o typie rozproszonym

Historia: Znaleziska archeologiczne na tym terenie ujawniły cmentarzysko szkieletowe kultury ceramiki sznurowej z III okresu neolitu (2500-1700 p.n.e.), na którym znaleziono toporek z serpentynitu wykonany prawdopodobnie jeszcze wcześniej. Kolejne znalezisko odkryto na kurhanie z II okresu epoki brązu, należące do kultury przedłużyckiej (1450-1200 p.n.e.). Bogate są również znaleziska kultury łużyckiej z młodszych okresów epoki brązu i okresu halsztackiego epoki żelaza (1200-400 p.n.e.), odkryto tu osadę , punkt osadniczy i kilka śladów osadniczych. Znaleziono również ślady osadnictwa kultury przyworskiej z okresu wpływów rzymskich (0-375 r.) oraz z wczesnego średniowiecza od X w. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi dopiero z 11 kwietnia 1434 r. w dokumencie mówiącym o zastawie młyna poniżej Jagoszyckiego Lasu dla Simona Kosliga. Inni znani z nazwiska posiadacze wsi to Szymon Koslig (1465 r.), Peter Koslig (1501 r.), Zygmunt Koslig (1529 r.), Szczeliha (1720-1743r.). Od 1666 r. używano nazwy Zagatschütz. W 1742 r. zbudowano na tym terenie szkołę ewangelicką. Ze spisu z 1780 r. dowiadujemy się, że we wsi był dom właściciela, folwark, szkoła ewangelicka, 4 wolnych chłopów, 34 zagrodników, 200 mieszkańców (ewangelików). Kolejny spis z 1845 r. wymienia pałac, folwark, wiatrak, browar z gorzelnią, szkołę ewangelicką, 41 domów, 222 mieszkańców (w tym 15 katolików) oraz 9 rzemieślników i 4 warsztaty tkackie.

Ciekawostki: Znajdował się tu zespół dworski, ale pałac po wojnie został zniszczony a następnie rozebrany ok. 1975 r. Park założony w XIX w. na powierzchni 3 ha w stylu krajobrazowym. W starym drzewostanie m.in. dąb szypułkowy, jesion wyniosły, platan klonolistny, grab zwyczajny.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera