• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Kopaszyn

Nazwa miejscowości: KOPASZYN

Sołtys: DANIEL PÓŁROLNICZAK

Liczba mieszkańców: 146 osoby (dane na dzień 05.04.2017 r.).

Położenie: wieś położona ok. 3 km na południe od Prusic, na Wzgórzach Trzebnickich w dolinie potoku Struga.

Typ miejscowości: wieś o typie wielodrożnicy z zespołem dworskim.

Historia: Znaleziska archeologiczne z tego terenu stwierdziły ślady osadnictwa od co najmniej neolitu (4200-1700 p.n.e.). Potwierdzony także punkt osadniczy kultury łużyckiej z młodszych okresów epoki brązu i okresu halsztackiego epoki żelaza (1000-400 p.n.e.) oraz ślady osadnicze z wczesnego średniowiecza X-XIII w. Pierwsze wzmianki historyczne w dokumencie z 1218 r. gdy pod nazwą Campassino zostały wymienione w wyposażeniu klasztoru trzebnickiego. W 1315 r. występuje posiadacz wsi Peregrin Copaczin. W dokumencie zastawnym z 1322 r. księcia Konrada Oleśnickiego użyto nazwy Copatschin. W 1434 r. użyto nazwy Koppitzer, wymieniono górny młyn koło wsi. W 1465 r. Kopaszyn posiadał prawem lennym Wacław Kale, który zmarł bezpotomnie i prawo wróciło do księcia. W latach 1617-1647 r. folwark był w posiadaniu Szymona Kosliga. W 1666- 1667 wieś występuje pod nazwą Kapatschitz, w 1743 r. Kappatschütz. Spis z 1760 r. potwierdza istnienie we wsi domu właściciela, folwark, szkołę ewangelicką, 2 młyny wodne oraz 102 mieszkańców (ewangelików). W kolejnym spisie z 1845 r. we wsi Kapatschütz (nazwa obowiązywała do 1945 r.) wymieniono pałac, folwark, 2 młyny, browar, gorzelnię, 20 domów, 155 mieszkańców (w tym 49 katolików) oraz 3 rzemieślników. Pochodzenie nazwy nie jest znane, obecna forma Kopaszyn została utworzona w 1946 r. przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości URM. Historia nowożytna jest bardzo dobrze udokumentowana (jak w żadnej innej wsi w tym rejonie). Początkowo Kopaszyn był zorganizowany na prawie niemieckim. W połowie XVIII w. wieś przybrała układ ulicówki rozlokowanej wzdłuż zachodniego brzegu strumienia Struga, który zasilał napęd młynów wodnych. Początek XIX w. to czas redukcji zabudowy oraz przebudowa wsi. Przebudowano folwark i pałac oraz założono nowy park o pow. 15 ha, na zachód od starego folwarku powstał drugi. Na wschód od parku założono cmentarz rodowy z kaplicą cmentarną. Zanikła stara droga do Prusic a nowa przebiegła wzdłuż zachodniej części wsi. Pierwszy pałac w Kopaszynie wzmiankowany był w 1755 r., ostatni w 1894 r.

Ciekawostki: Znajdował się zespół dworski zbudowany z końca XIX w., pałac zniszczony po 1945 r. a następnie rozebrany. Park założony z końcem XIX w. o pow. ok. 15 ha, zachował się układ ścieżek i polan a także drzewostan, przez park płynie Struga, obok staw (obecnie zarośnięty) ze starym drzewostanem (dąb szypułkowy, kasztanowiec zwyczajny, klon polny i pospolity itd.). Świetlica, przebudowana z budynku gospodarczego z początku XX w., murowana i tynkowana. Została wyremontowana w 2014 r.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera