• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Kosinowo

Nazwa miejscowości: KOSINOWO

Sołtys: WANDA MARYNIAK.

Liczba mieszkańców: 56 osób (dane na dzień 05.04.2017 r.).

Położenie: wieś położona ok. 3 km na południowy wschód od Prusic, na Wzgórzach Trzebnickich

Typ miejscowości: Wieś typu nieregularnym z zespołem dworskim.

Historia: Znaleziska archeologiczne wskazują ślady osadnictwa z neolitu (4200-1700 p.n.e.), odkryto osadę kultury przedłużyckiej z II okresu epoki brązu (1450-1200 p.n.e.). Kolejne odkrycie wskazują na osadnictwo kultury łużyckiej co najmniej z IV okresu epoki brązu i z okresu halsztackiego epoki żelaza (1000-400 p.n.e.). Stwierdzono również osadę kultury przeworskiej z okresów wpływów rzymskich (0-375r.), z wczesnego średniowiecza znaleziono osadę z X-XIII w. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1300 r. gdzie zapisano  nazwę Cossinowo. W 1453 r. występuje posiadacz wsi Bartosz Kozlig a w 1466 r. Janko Kozligk. W 1666/1667 posiadaczem wsi o nazwie Kasnewe był Tobiasz Haugwitz. W 1743 r. użyto nazwy Koschneve. W 1780 r. osada nazwana Koschneoewe obejmowała dom właściciela, folwark, 4 młyny wodne, 16 zagrodników oraz 138 mieszkańców (większość protestantów). Spis z 1844 r. wymienia pałac, folwark, cegielnię, browar, gorzelnię, kowal, 2 młyny wodne, 26 domów zamieszkałych prze 153 mieszkańców (w tym 55 katolików). Do 1936 r. niemiecka nazwa Koschnöwe, potem zmieniona na Ziegenfeld. Znajdował się zespół dworski z XVIII w., potem przebudowany, obecna zabudowa z przełomu XIX/XX w. Dwór piętrowy, podpiwniczony, murowany i tynkowany. Wejście frontowe i parkowe po schodach, przez tarasy. Po wojnie w budynku mieściły się biura PGR, świetlica oraz mieszkania, obecnie znajdują się w nim tylko mieszkania. Niedaleko zbudowana jest niszczejąca już obora w stylu neogotyckim oraz przylegająca do niej czterokondygnacyjna wieża sygnalizacyjna (był na niej zegar) o wysokości 15 m, w stylu neoromańskim, która służyła do zwołania pracowników na apele i odprawy przed rozpoczęciem pracy. Wieża murowana, nietynkowana, przy wejściu ściana z kamienia łamanego, kwadratowa podstawa 3x3 m, kolejne kondygnacje zwężające się, górna ośmioboczna, dach kopulasty. Fryzy i gzyms międzykondygnacyjny oraz wieńczący, bogato profilowany. Okna i blendy zamknięte półkoliście lub łukiem odcinkowym, część  imituje biforia i triforia, nadproża z klińców, na III kondygnacji obdasznice o łuku koszowym. Wieża połączona murem uskokowym z oborą z XIX w. Obora z gzymsem międzykondygnacyjnym kostkowym, fryz wieńczący z cegły.

Ciekawostki: Nazwa miejscowości jest niepewna, prawdopodobnie została utworzona od nazwiska właściciela – Kozina, Kozligk. Ta niewielka wieś skupia swoją zabudowę wokół folwarku, w którym zawsze dominował dom właściciela. Ze spisu przeprowadzonego w 1844 r. dowiadujemy się, że istniały wtedy 4 młyny wodne, pałac, folwark, cegielnia, gorzelnia z browarem, 16 zagrodników oraz 26 domów zamieszkałych przez 138 osób. Punkt widokowy znajduje się na wzgórzu 168 m n.p.m., ok. 200 m na południowy wschód od wsi, przy drodze do Marcinowa. Widok na Równinę Prusicką, Kotlinę Żmigrodzką oraz Wzgórza Trzebnickie.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera