Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Alert poziomu II dla PM10

ALERT II Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 11/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert "Poziomu II" o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego zanieczyszczeń. Strefa dolnośląska (PL0204): - Przekroczenie 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w stacji, w Polkowicach przy ul. Kasztanowej.

Komunikat jest ważny od 13-11-2018 13:40:00 do 31-12-2018 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania