• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Pększyn

Nazwa miejscowości: PĘKSZYN

Sołtys: JOANNA KREPICZ

Liczba mieszkańców: 147 osoby (dane na dzień 05.04.2017 r.).

Położenie: wieś położona ok. 7 km na północny – zachód od Prusic, na Równinie Prusickiej.

Typ miejscowości: wieś typu wielodrożnicy

Historia: Nazwa niemiecka do 1936 r. to Pinxen potem zmieniono na Hagenau. Znaleziska archeologiczne  stwierdziły osadnictwo poczynając od neolitu (4200-1700 p.n.e.) oraz późniejszych okresów epoki brązu i początków epoki żelaza, jest to osadnictwo kultury łużyckiej (1200-400 p.n.e.). Następnie potwierdzona osada należąca do kultury pomorskiej z okresów wpływów rzymskich (0-375 r.) oraz potwierdzone ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza. Najstarsza wzmianka historyczna pochodzi z z 1447 r. w którym Czesław (Tschaslaw) zapisał Małgorzacie córce Lessela 4 grzywny czynszu na Pększynie i Piotrowicach. Spis z 1780 r. potwierdza dwa folwarki, szkołę, 41 domów oraz 262 mieszkańców. Kolejny spis z 1844 r. w czasie gdy posiadłość należała do państwa stanowego  w Żmigrodzie wymienia jeden folwark, sołectwo, 43 domy oraz 257 mieszkańców.

Ciekawostki: Nad strumieniem płynącym granicą, pól wsi od strony Krościny Wielkiej w pobliżu wsi rośnie kilka drzew klasyfikujących się jako pomniki przyrody (dęby szypułkowe, grab zwyczajny, klon polny). Na zachód od dębów rozciąga się obszar bagienny porośnięty krzakami przechodzący w las łęgowy. Jest to teren gniazdowania ptaków.

Nazwa miejscowości : PRZYSIÓŁEK SUCHA

Sołtys: JOANNA KREPICZ

Liczba mieszkańców: 19 osób (dane na dzień 05.04.2017 r.).

Położenie: przysiółek wsi Pększyn położony ok. 1,5 km od wsi.

Ciekawostki: We wsi znajduje się krzyż przydrożny, drewniany wystawiony po 1945 r. W Suchej mieszka 20 osób (dane na dzień 01.01.2015 r.)

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera