• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Wypełnij deklarację i wymień piec!

banerek ankieta piece.jpeg

 

Gmina Prusice wspólnie z gminami z terenu Doliny Baryczy przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła.

W ramach projektu możliwe będzie dofinansowania modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 20 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie) nie więcej jednak niż 70% wydatków poniesionych na inwestycję.

Abyśmy mogli dla mieszkańców gminy złożyć wniosek o dotację prosimy Państwa o zgłaszanie wstępnej deklaracji udziału w projekcie, która pozwoli nam na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej. Bez Państwa aktywnego udziału nie zrealizujemy projektu na terenie naszej gminy.  

Wstępną deklarację udziału w projekcie można złożyć za pośrednictwem Internetu korzystając z adresu http://prusice.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem Internetu w pierwszej kolejności musicie Państwo uzyskać hasło, które udostępni Państwu pracownik Urzędu Miasta i Gminy Prusice Pani Aleksandra Bąk, tel. 71 3126224 wew. 38, e-mail a.bak@prusice.pl lub Pani Kamila Borowiecka, tel. 71 3126224 wew. 38, e-mail k.borowiecka@prusice.pl.
Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice w pokoju Referatu Funduszy Zewnętrznych (parter, wejście od Punktu Informacji Turystycznej).

Wstępne deklaracja udziału w projekcie można składać w wydłużonym terminie do 21.01.2019 r.

Złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie wypełnią deklarację mogą liczyć na preferencję w sytuacji uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Przed wypełnieniem zgłoszenia uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami wypełniania. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Aleksandrą Bąk, tel. 71 3126224 wew. 38, e-mail a.bak@prusice.pl  lub Panią Kamilą Borowiecką, tel. 71 3126224 wew. 38, e-mail k.borowiecka@prusice.pl.

Przewidujemy organizację spotkań w celu ułatwienia Państwu wypełniania zgłoszeń. O terminach spotkań będziemy informować odrębnym komunikatem.

 

Osoby, które wypełniły ankietę udostępnioną na początku roku jeżeli w dalszym ciągu są zainteresowane udziałem w w/w projekcie proszone są o wypełnienie aktualnej wersji deklaracji.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera