• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Skokowa

Nazwa miejscowości: SKOKOWA

Sołtys: ANNA KORZENIOWSKA.

Liczba mieszkańców: 1210 osób (dane z 05.04.2017 r.)

Położenie: wieś  położona ok. 8 km na zachód od Prusic, na zboczach Wzgórz Trzebnickich.

Typ miejscowości:  wieś typu wielodrożnicy.

Historia: Jest to jedna z najmłodszych wsi na terenie gminy, najstarsze ślady pobytu człowieka pochodzą z końca epoki brązu i początków epoki żelaza (okres halsztacki). Znaleziono ślady osadnictwa kultury łużyckiej (1000-400 p.n.e.), monety z okresu wpływów rzymskich (0-375 r.) oraz ślady z wczesnego średniowiecza. Pierwsza wzmianka historyczna o wsi pochodzi z 1473 r. dokument wystawiony przez księcia Konrada Białego Oleśnickiego zaginął, ale znany jest z potwierdzenia go w dokumencie z 6 listopada 1545 r. Z dokumentów tych wynika, że wieś należała do Bernarda Wyshoty-Poduchowskiego. Wieś wówczas wymieniona pod nazwą Gellendorf, (zachowała się do 1945 r.) W 1505 r. dziesięcina przysługiwała prebendzie katedry wrocławskiej. Prawdopodobnie były dwie części wsi,  ponieważ w 1506 r. poza Bernardem Wyshoty-Podolskiego występuje drugi właściciel wsi H.Sedlitz. W 1641 r. ponownie wymieniono dwóch właścicieli – A.Poradowski i B.Prittwitz. Po 1690 r. wieś należała do Kospothów. W spisie z 1780 r. wymieniono szkołę ewangelicką, folwark, młyn wodny, 11 kmieci, 15 zagrodników, ogółem 220 mieszkańców. W 1840 r. gdy wieś należała do grafa Dankelmana znajdował się tu folwark, szkoła ewangelicka, 2 młyny wodne, 3 wiatraki, nieczynna gorzelnia, 7 rzemieślników, 57 domów oraz ogółem 333 mieszkańców (w tym 10 katolików). Zabudowa w Skokowej jak w większości tutejszych wsi skupiała się wzdłuż biegu potoku Krępa. W 1856 r. przeprowadzono linię kolejową Wrocław-Poznań, co wpłynęła na szybszy rozwój wsi. W miejscowości znajduje się wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych zbudowanych w końcu XIX w. i początku XX w. W latach 70. XX w. w okolicy Skokowej zaczęto budować fermy chowu i tuczu drobiu, świń i bydła, zdecydowano również o budowie na bazie dawnej gorzelni dużej Dolnośląskiej Wytwórni Pasz „Dolpasz” oddział Skokowa (funkcjonuje do dnia dzisiejszego), w pobliżu zbudowano bloki mieszkalne dla pracowników.

Ciekawostki: na końcu ul. Zbożowej za potokiem Krępa znajduje się staw hodowlany o powierzchni ok. 12, 5 ha . Jest to teren gniazdowania ptaków wodnych. W pobliżu znajduje się kilka ponad 200-letnich dębów szypułkowych. Na ul. Przemysłowej znajduje się wieża trafostacji z ok. 1900 r. parterowa przybudówka z ok. 1930 r. Wieża kwadratowa murowana z cegły licówki. Dach brogowy z pozornymi lukarnami pod daszkami dwuspadowymi, kryty dachówką. Wejście przez trójkątnie zwieńczony portal, drzwi zamknięte półkoliście. Od kilku lat widać znaczny rozwój Skokowej, obecnie jest to drugą co do wielkości miejscowość w gminie. Funkcjonuje tu Szkoła Podstawowa oraz Punkt Przedszkolny, ośrodek zdrowia - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DIAMED”, Prywatny Dom dla Osób Starszych „Maria”, Klub sportowy Dolpasz Skokowa. Aktywnie działa Stowarzyszenie „Skokowiak”. Powstały nowe obiekty: kompleks boisk „Orlik”, nowoczesny plac zabaw. Planowana jest budowa szkoły. Kończy się modernizacja stacji kolejowej. Wszystkie te czynniki wpływają na to, że Skokowa staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Budowanych jest wiele domów jednorodzinnych.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera