• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Koła Gospodyń Wiejskich- rejestracja ARiMR

foto1.jpeg

W związku z podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy z dnia 9 października 2018r. o kołach gospodyń wiejskich, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

 

  • Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.
  • Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.
  • Koło może założyć minimum dziesięć osób. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła.
  • Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych.
  • Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru jest wolne od opłat.
  • Koła gospodyń wiejskich mogą otrzymać jednorazowe dofinansowanie do wykorzystania na cele statutowe (koła liczące 10-30 członków- 3 tysiące złotych; koła liczące 31-75 członków- 4 tysiące złotych; koła liczące powyżej 75 członków- 5 tysięcy złotych). Otrzymanie dopłaty uwarunkowane jest złożeniem wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz Wniosku o przyznanie pomocy finansowej do dnia 27-12-2018r.

 

Wszystkich zainteresowanych stworzeniem Kół Gospodyń Wiejskich zapraszamy do biur Powiatowych ARiMR.

 

Niezbędne informacje oraz formularze dostępne na:

www.arimr.gov.pl oraz

       http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera