• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Świerzów

Nazwa miejscowości: ŚWIERZÓW

Sołtys: ANDRZEJ SYRNYK

Liczba mieszkańców: 222 osób (dane na dzień 05.04.2017 r.)

Położenie: wieś położona ok. 4 km na południe od Prusic, na Wzgórzach Trzebnickich

Typ miejscowości: wieś typu wielodrożnicy

Historia: Nazwa „Wirzow” określała w dawnym języku słowiańskim miejsce porosłe ziołami i korzeniami. Przez wieki wieś należała do biskupstwa wrocławskiego. Pierwsza wzmianka historyczna o wsi Wierzow pojawia się w 1288 r. po zawarciu ugody w zatargu ks. Henryka IV Probusa z biskupem wrocławskim Tomaszem II. Znakiem zawartej ugody miała być kolegiata pw. Św. Krzyża we Wrocławiu. W 1803 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły katolickiej.

Ciekawostki: Pomnik ku czci mieszkańców wsi poległych w I wojnie światowej, na skrzyżowaniu dróg polnych. Obecnie zniszczony, zachował się betonowy postument, płyta granitowa z napisem i płytko rytym krzyżem maltańskim. Niedaleko wsi znajdują się dwa punkty widokowe, jeden ok. 1,5 km na południowym - wschodzi od wsi, na wzgórzu 195 m. n.p.m. wznoszącym się nad zabudowaniami dawnego młyna, drugi ok. 2,3 km od wsi , na szczycie wzgórza 222 m n.p.m. Istnienie 17 niewielkich stawów oraz szlaku „Śladami Św. Jadwigi”.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera