• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Wymiana piecy - spotkanie z mieszkańcami

Gmina Prusice wspólnie z gminami z terenu Doliny Baryczy przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła.

W środę 19 grudnia, odbyło się spotkanie informacyjne dla Mieszkańców Gminy Prusice, dotyczące udziału w tym projekcie. Imponująca frekwencja potwierdza zaangażowanie lokalnej społeczności w ochronę środowiska. Spotkanie prowadził Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wraz z Sekretarzem Miasta i Gminy Prusice Wiktorem Lubienieckim oraz pracownikami Referatu Funduszy Zewnętrznych.

- Cieszę się, że świadomość ekologiczna Mieszkańców naszej gminy stale rośnie. Pokazuje to liczny udział w projektach prowadzonych przez gminę, zarówno dofinansowanie instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne) czy wymiana piecy na bardziej przyjazne dla środowiska. – mówi Burmistrz Igor Bandrowicz.

Aby gmina mogła złożyć wniosek o dotację potrzebne jest złożenie przez zainteresowanych mieszkańców wstępnej deklaracji udziału w projekcie do dnia 4.01.2019 r., która pozwoli na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej. Bez Państwa aktywnego udziału nie będzie mógł zostać zrealizowany projekt na terenie naszej gminy.  

Wstępną deklarację udziału w projekcie można złożyć za pośrednictwem Internetu korzystając z adresu http://prusice.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. 
 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej prezentacji.

PDFPrezentacja PRUSICE - wymiana piecy.pdf (2,71MB)

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera