• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Wilkowa

Nazwa miejscowości: WILKOWA

Sołtys: WIESŁAW GRYZ

Liczba mieszkańców: 273 osoby (dane z dnia 05.04.2017 r.).

Położenie: wieś położona ok. 4 km na południowy zachód od Prusic, na Wzgórzach Trzebnickich ( na wysokości ok. 150-175 m n.p.m.) w dolinie niewielkiego potoku lewego dopływu Strugi.

Historia: Znajdował się zespół dworski z XIX w. należał do rodu Wallenberg, niestety został zniszczony w 1945r. a następnie rozebrany. W zabudowaniach folwarcznych zachowały się trzy budynki z końca XIX w. – stajnia, obora i oficyna. Obok park założony w 2 połowie XIX w. na powierzchni ok. 12 ha. W starym drzewostanie m.in. dęby szypułkowe, graby zwyczajne, lipy drobnolistne, cisy i inne. W północno wschodnim narożniku dawnego parku znajdował się cmentarz rodzinny rodu Wallenberg założony w XIX w., obecnie można znaleźć jedynie jeden nagrobek (Caroline Elizabeth von Wallenberg) ze stellą z głazu narzutowego, gruboziarnistego granitu oraz dwie płyty z granitu (Alexandrine Philippine von Wallenberg druga bez napisu). Drugi zespół dworski zbudowany (na miejscu poprzedniego) ok. 1900 r., prostokątny, ośmioosiowy, piętrowy, dwie środkowe osie dwupiętrowe, nad nim piętrowy ganek. W drugiej połowie XIX w. przebudowany w stylu neorenesansowym, niestety remont przez władze PGR-u w latach 80. XX w. zatracił praktycznie wszystkie cechy stylowe. Oś budynku akcentuje niska kwadratowa wieżyczka, nakryta również wysokim czterospadowym dachem. Otwory okienne ozdobione skromnymi opaskami. Ściana frontowa ganku drewniana z bogatą, ażurową dekoracją o motywach roślinnych. Obecnie niestety dwór znacznie zdewastowany, częściowo zawalony. Niedaleko znajduje się gołębnik z ok. 1900 r., na planie kwadratu z czterema ryzalitami, tworzy kształt krzyża greckiego. Otwory zamknięte półkoliście. Obecnie zarośnięty. Obok park o powierzchni ok. 10 ha, założony w 2 połowie XIX w stylu angielskim. Zachował się stary drzewostan (dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe). Park ma duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, obecnie niestety teren podmokły i zarośnięty. Zachowała się dawna zabudowa folwarczna – dwie oficyny, które wykorzystane są na budynki mieszkalne i gospodarcze.

Ciekawostki: W okolicy wsi znajduje się wiele drzew o wymiarach pomnikowych.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera