• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Myrnograd

Myrnograd jest to miasto górnicze położone w obwodzie donieckim na Ukrainie. Liczy około 49 tysięcy mieszkańców. Do roku 2016 nosiło nazwę Dymytrow. Historia miasta zaczyna się na przełomie IXI i XX wieku, kiedy podjęły działalność tzw. „chłopskie kopalnie”, eksploatujące złoża węgla w ramach swoistego kontraktu z firmą wydobywczą Atanazego Evtukowa. Wtedy nastąpiło geologiczne rozpoznanie złóż i w 1911 r. oficjalnie „odkryto” bogate złoża antracytu. W mieście powstały kopalnie Donetsk-Hrushevsky Joint of Carboniferous i Anthracite Mines. Uznaje się, że miasto powstało w roku 1913, w momencie przystąpienia do budowy kopalni „Central"- choć de iure w owym czasie było to kilka wiosek przykopalnianych, które oficjalnie połączono w obszar miejski 5 lipca 1965, nadając mu nazwę Dymytrow. W dniu 21 marca 2016 r. zgodnie z ustawą o dekomunizacji radni jednomyślnie zmienili nazwę miasta na  Myrnohrad. Miasto zachowuje charakter górniczy. Jednak w obliczu trwającego konfliktu w obwodzie donieckim, kopalnie są w trudnej sytuacji ekonomicznej. Z tego samego powodu utrudniony jest również rozwój miasta Myrnohrad. Burmistrz Prusic, działając na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice, podpisał w dniu 24 września 2016r umowę partnerska z Myrnohradem (Mirnogradem). Od tej pory trwa dobra współpraca oraz bezpośrednie kontakty młodzieży szkolnej. W dniach 28 czerwca- 7 lipca przebywała w Prusicach ponad 30- osobowa grupa młodzieży. Dzieci zwiedziły gminę Prusice i wiele atrakcji Dolnego Śląska.

 

Storna internetowa: http://dimitrov-rada.gov.ua/

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera