• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Prusice koło Złotoryi

 

Najwcześniejsza nazwa miejscowości wymieniona jest w księdze fundacyjnej biskupa wrocławskiego z roku 1305- występuje tu jako „Prusnicza”. Wszystkie kolejne nazwy fonetycznie są zbliżone do pierwotnej, lecz pisownia się zmieniała, co należy tłumaczyć choćby mało starannym lub niskim wykształceniem skrybów (pisarzy), a później zmianami gramatycznymi w pisowni. Kolejne nazwy, które wyłaniają się w różnych dokumentach, są następujące:

*1370—Pruznicz

*1668- Prausnitz

*1677- Nieder Prausnitz, Ober Prausnitz

Nazwa Prausnitz przetrwała do końca II wojny światowej. Natomiast po II wojnie występują następujące nazwy:

*1945- Prażnica ( nazwa ta występuje jeszcze w maju 1947), czasem Prążnica

* 1946- Prusice

Nazwa miejscowości jest nazwą topograficzną, natomiast wieś ma charakter rolniczy. Prusice są jedyną wsią w Gminie Złotoryja, i chyba jedną z nielicznych na Dolnym Śląsku, która posiadała dwie świątynie, dwóch różnych wyznań. Od przełomu 80/90 Prusice są ponadto siedzibą rzymskokatolickiej parafii. Prusice są starą wsią i stosownie do wieku miejscowości również świątynia jest wiekowa. Według oceny rzeczoznawców, kościół pochodzi z ostatniej ćwierci XIII wieku. Budowla zawiera elementy wczesnogotyckie, np. portal w południowej kruchcie, ostry łuk świadczy o gotyku, ale dekoracja i inne elementy wskazują o przynależności do stylu romańskiego. Zewnętrzną ścianę kruchty zdobi skromniejszy portal gotycki. Żebra sklepienia prezbiterium wykazują cechy wczesnego gotyku. Interesujące, oryginalne i rzadko spotykane są przypory przy ścianie prezbiterium. Ślady renesansu, poza przybudówkami, to kamienne nagrobki w kruchcie południowej, przedstawiające 4 postacie rodziny rycerskiej: Jakuba i Urszulę z Prusic oraz dwóch nieznajomych rycerzy z Czerwonego Kościoła. Wnętrze kościoła jest skromne. Uwagę zwraca rokokowy ołtarz w prezbiterium z delikatną snycerską dekoracją.  Historia i dzień dzisiejszy przeplatają się. W starych zabytkowych budynkach mieszkają młodzi ludzie. W rejestrze zabudowań Prusic znajduje się obecnie 121 budynków.  

 

Strona internetowa: http://www.zlotoryja.com.pl/

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera