• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie

Gmina Prusice dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zachęcamy do składania wniosków oraz niezbędnych dokumentów. Wnioski realizowane są do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. 

Nabór wniosków dotyczy Mieszkańców ze wszystkich miejscowości, oprócz Prusice, Pietrowice Małe, Ligotka, Krościna Mała, Dębnica.
 

Wniosek powinien zawierać:

 1. Geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której będzie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków,
 2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (własność, użytkowanie wieczyste nieruchomości),
 3. W przypadku współwłasności nieruchomości, na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia, posiadanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce.
 4. Oświadczenie o zamiarze przyłączenia przydomowej oczyszczalni do budynku mieszkalnego,
 5. Rodzaj montowanej oczyszczalni ścieków oraz wstępny koszt przedsięwzięcia,
 6. Odległość od granicy działki, najbliższych okien budynków mieszkalnych, studni z wodą pitną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).
 7. W przypadku dotychczasowego korzystania nieruchomości ze zbiornika bezodpływowego, sposób likwidacji zbiornika.
 8. Datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

 

Do wniosku o przyznanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy załączyć:

 1. Kserokopię zgłoszenia przystąpienia do budowy złożonego w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy,
 2. Dokumentację techniczną oczyszczalni w tym schemat  oczyszczalni i certyfikat lub aprobatę techniczną, potwierdzającą zgodność z obowiązującymi normami.
 3. Mapę sytuacyjno–wysokościową z zaznaczonymi elementami oczyszczalni ścieków. Skala mapy pozwalająca na ocenę odległości od granicy działki oraz od innych obiektów.

 

Poniżej można pobrać zasady dofinansowania oraz wnioski zgodnie z Uchwałą Nr XLI/263/2017 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z późniejszymi zmianami.

DOCXDEKLARACJA_UCZESTNICTWA_W_PROJEKCIE.docx (191,52KB)
PDFOświadczenie_.pdf (354,51KB)

 

Więcej: 71 312 62 24 wew. 87, Urząd Miasta i Gminy Prusice, Rynek 1, pok. 13, p. Klaudia Przywecka
 

 

PLAKAT ogłoszenie oczyszczalnie — dodatkowy nabór1.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera