• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Nowa droga z Dębnicy do Skokowej!

Już niebawem z Dębnicy do Skokowej pojedziemy zupełnie nową drogą! Wkrótce rozpoczną się prace w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) – Skokowa (DW342)”.

Warto podkreślić, że samorząd prusicki podejmując się przebudowy drogi powiatowej przekazuje na inwestycję ponad 8,3 mln zł, w tym 7,7 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Swój wkład w inwestycję ma również Powiat Trzebnicki przekazując na przebudowę drogi 2,5 mln zł.

13 marca 2019 roku została oficjalnie podpisana umowa pomiędzy Gminą Prusice reprezentowaną przez Burmistrza Igora Bandrowicza, a wykonawcami w obecności Wicestarosty Powiatu Trzebnickiego – Grzegorza Terebuna, Skarbnik Miasta i Gminy Prusice – Magdaleny Żyży oraz Sekretarza Miasta i Gminy Prusice – Wiktora Lubienieckiego.

Prac przeprowadzanych w czterech etapach podejmie się trzech wykonawców: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD, Firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. oraz Firma Gembiak-Mikstacki Spółka Jawna, które przede wszystkim dotyczyć będzie wykonania kompleksowych robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi jak m.in. wykonanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych, kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych z wiatami, jak również odmulenia i profilowania rowów.

Jest to zadanie, o którego realizację staraliśmy się od dawna. Dzięki sprawnemu pozyskaniu środków oraz owocnej współpracy z zarządem Powiatu Trzebnickiego jesteśmy w stanie wspólnie postawić kolejny krok w kierunku polepszenia jakości życia Mieszkańców poprzez poprawę komfortu i jakości dróg na terenie zarówno naszej gminy jak i powiatu.

 


loga droga.png
Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) - Skokowa (DW342)” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera