• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym. Upadek to nie przypadek.

Beznazwy-1.jpeg Gospodarstwo rolne jest miejscem pracy dającym utrzymanie wielu rodzinom w Polsce. Niestety, poza korzyściami wynikającymi z uprawy roślin i hodowli zwierząt, istnieją także zagrożenia, na które narażony jest rolnik. „Upadki osób”, to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2018 roku zgłoszono do KRUS 15 295 wypadków, tj. o 2866 mniej niż w 2017. W 2018 roku KRUS wypłacił 11 861 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego 48,1 % dotyczyło „upadków osób”. W ich wyniku 18 rolników straciło życie. Upadek, jest najczęściej skutkiem poślizgnięcia i potknięcia. Jego konsekwencje, to bolesne stłuczenia, otarcia, złamania kończyn, skręcenia stawów, urazy kręgosłupa lub głowy. W niektórych przypadkach mogą powodować one długotrwałą niezdolność do pracy lub niepełnosprawność.  Najczęstsze czynniki powodujące poślizgnięcia i potknięcia to: rozlane ciecze różnego rodzaju, np. woda, oleje; oblodzenia, zapylenia i zanieczyszczenia na przejściach; nieutwardzone i śliskie nawierzchnie podwórzy; brak odprowadzenia wód odpadowych; brak zabezpieczeń antypoślizgowych na ciągach komunikacyjnych, w pomieszczeniach związanych z obsługą zwierząt, narażonych na obecność wody i odchodów. 

Do głównych przyczyn upadków osób należą:
- Zły stan nawierzchni, podwórzy oraz ciągów komunikacyjnych
- Bałagan w obejściu i pomieszczeniach gospodarczych
- Niestosowanie podestów i drabin przy pracy na wysokości
- Używanie nieodpowiedniego obuwia
- Brak poręczy i barierek przy schodach
- Nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych

Większości wypadków przy pracy rolniczej można zapobiec, jeśli zostaną podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Pamiętajmy również, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie musi wiązać się z koniecznością dużych nakładów finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością oraz integralną częścią dobrze prowadzonego gospodarstwa, dlatego zmniejszajmy ryzyko upadku poprzez:     
       
- stosowanie przerw na odpoczynek
- właściwy dobór obuwia roboczego
- usuwanie  nierówności terenu
- montowanie prawidłowego oświetlenia podwórzy, warsztatów, garaży
- użytkowania maszyn rolniczych zgodnie z instrukcją
- używania dodatkowych zabezpieczeń przy pracy na wysokości. 
 
KRUS zaprasza również do obejrzenia filmu „Upadek to nie przypadek”, dostępnego na stronie www.krus.gov.pl, prezentującego wzorcowe rozwiązania stosowane przez rolników celem ograniczenia ryzyka wypadków. 
                      
PT KRUS w Trzebnicy 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera