Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Alert poziomu II dla PM10 w Nowej Rudzie

ALERT II. Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 03/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert "Poziomu II" o przekroczeniu 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w stacji w Nowej Rudzie przy ul. Jeziornej.

Komunikat jest ważny od 17-04-2019 10:09:00 do 31-12-2019 23:58:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania