• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Wycinka drzew

Informujemy mieszkańców, że od dnia 17.06.2017r. zmieniły się przepisy odnośnie uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

 1. Aby uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew właściciel działki musi obowiązkowo zgłosić taki zamiar do gminy w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
  a. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  b. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  c. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Druki na zgłoszenie dostępne są w Urzędzie Miejskim w Prusicach, pokój nr 11 oraz na stronie internetowej

W ciągu 21 dni od złożonego zgłoszenia przedstawiciel gminy dokona oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzi z tej czynności protokół. Jeżeli po upływie 14 dni od dnia dokonania oględzin gmina nie wniesie sprzeciwu na wycinkę drzewa traktowane to będzie jako „milcząca zgoda” na wycinkę i drzewo będzie można usunąć.

 1. Na terenie z którego wycięto drzewa przez 5 lat nie będzie można prowadzić działalności gospodarczej, w przeciwnym razie właściciel poniesie opłatę za dokonaną wycinkę.
 2. W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usuniecie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 3. Osoby wycinające drzewa pod działalność gospodarczą zobligowane są do uzyskiwania zezwolenia na usuniecie drzew, których obwód mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
  a. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  b. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  c. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Pliki do pobrania:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera