• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Ważne telefony

Urząd Miejski w Prusicach

telefon: 71 312-62-24; 312-62-31

fax: 71 312-62-29

mail:

www: prusice.pl

Rachunek do podatków, opłat lokalnych, użytkowania wieczystego, opłaty skarbowej:

97 9583 1019 0200 1300 2002 0006

Rachunek do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

43 9583 0009 0200 1300 2002 0160

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 17:30

Piątek 7:30 - 13:30

 

Burmistrz Gminy Prusice

Igor Bandrowicz wew. 66,

 

Sekretarz Gminy Prusice

Wiktor Lubieniecki wew. 65,

 

Skarbnik Gminy Prusice

Jacek Ryński wew. 45,

 

Referat Organizacyjny

Sekretariat

Danuta Seredyńska wew.60,

Klaudia Tarnowska wew. 61,

 

Biuro Obsługi Mieszkańca - BOM (wew. 99, prusice@prusice.pl)

Danuta Seredyńska, Marzena Szustak, Klaudia Tarnowska

 

Obsługa Mieszkańców

Olimpia Nowak wew. 92,

 

Biuro Rady

Daniela Lisiewska wew.55,


Urząd Stanu Cywilnego

Alicja Woźniak wew. 58, 

 

Referat Spraw Obywatelskich

Dorota Karkosz wew. 56,

 

Referat Budżetu i Opłat lokalnych

Barbara Piotrowska wew. 89,

Magdalena Książek wew. 32,

Monika Kopeć wew. 32, 

Agnieszka Marcisz wew. 51,  

Aleksandra Kiepul wew. 53,

Patrycja Szustak wew. 32,

Patrycja Przyszło wew.44,

Piotr Michałowski wew. 41, 

 

Podatki

Iwona Sowa wew. 71, 

Iwona Miszczuk wew. 94,

Paulina Popowicz wew. 88,

 

Gospodarka Przestrzenna

Mirosław Janicki wew. 52,

Małgorzata Słota wew. 52,

 

Gospodarka komunalno- mieszkaniowa

Krystyna Lis wew. 50,

Iwona Adamczyk, wew. 87,


Gospodarka nieruchomościami

Przemysław Burchacki wew. 55,

 

Ochrona środowiska

Mateusz Wojda wew. 54,

Anna Cieśla wew. 54,

Wiktoria Kurkowiak, wew. 93,

Klaudia Przywecka, wew. 87,

 

Budownictwo i inwestycje

Sebastian Trojan wew. 37,

Bernadeta Biniek-Pojasek, wew. 37,

 

Inwestycje Kubaturowe i Fundusze Zewnętrzne

Agnieszka Szot wew. 43, 

Jacek Jaskuła wew. 87,

Kamila Borowiecka wew. 38,

 

Pozyskiwanie Funduszy Zewnętrznych

Dorota Leń wew. 86,

Katarzyna Nowak wew. 43,

Magdalena Jaremkiewicz wew. 48,

 

Inwestycje i Zamówienia publiczne

Kamil Leśniak wew. 47,

Karolina Szachniewicz - Smaczyńska wew. 36,

Dorota Muszczak wew. 82,

Agnieszka Szot wew. 43,

Kamila Borowiecka wew. 38,

Jacek Jaskuła wew. 87,

Klaudia Przywecka wew. 87,

Grażyna Susłowicz wew. 38,

Justyna Marzec wew. 36,

 

Promocja, turystyka i współpraca

Joanna Lewandowska wew. 54,


Kadry

Bożena Hrycak wew. 46,

 

Rolnictwo i Zarządzanie Kryzysowe

Adela Socha wew. 42,

 

Informatyk

Bartosz Kurzepa wew. 77,

Krystian Szadkowski wew. 77

 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych

Jolanta Guzik tel. 71 312 50 97, wew. 54

 

Pełnomocnik ds. osób starszych i niepełnosprawnych

Maksymilian Szary wew.38,

 

Radca Prawny Urzędu

Karol Idzik wew. 78,

Cezary Witosza wew. 78,

 

PUBLICZNY ŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI W PRUSICACH

ul. Szkolna 8,

55-110 Prusice

tel. 71 308 47 00

mail: zlobek@prusice.pl

Dyrektor: Dagmara Telenga

 

SZKOŁY:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Prusicach

ul. Żmigrodzka 43

55 -110 Prusice

telefon.: 71 312 62 11

fax:71 312 62 23

mail:

spprusice.edupage.org

 

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Prusicach

ul. Żmigrodzka 43

55-110 Prusice

telefon: 713126211

Fax (71)3126223

mail:

spprusice.edupage.org

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skokowej

ul. Wrocławska 9 Skokowa

55 -110 Prusice

telefon: 071 312 65 13

fax.: 071 312 65 13

mail:

spskokowa.szkolnastrona.pl

 

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skokowej

ul. Wrocławska 9

55-110 Prusice

telefon: 713126513

mail:

spskokowa.szkolnastrona.pl

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach

Piotrkowice 19

55 -110 Prusice

telefon: 071 312 65 42

fax.: 071 312 65 42

mail:

sppiotrkowice.edupage.org

 

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole w Piotrkowicach- siedziba Strupina

Piotrkowice 19

55-110 Prusice

telefon: 713126542- Piotrkowice

telefon: 713126511- Strupina

 

Centrum Usług Społecznych w Prusicach

ul. Żmigrodzka 39

55 -110 Prusice

telefon: 71 312 51 97

mail:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  7:30- 15:30

Środa  7:30- 17:30

Dyrektor: Joanna Wiraszka

 

Centrum Usług Wspólnych

ul. Jana Pawła II 7

tel. 71 308 47 01

mail: cuw@prusice.pl

Dyrektor: Anna Radota

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

ul. Jana Pawła II 7

55 -110 Prusice

telefon: 71 312 63 10

mail:

https://www.facebook.com/prusicegokis/

gokis.prusice.pl

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku od 7:30- 15:30

Dyrektor: Joanna Sroga

 

Prusicki Obiekt Multifunkcyjny

ul. Jana Pawła II 7

55 -110 Prusice

telefon: 71 312 63 10

 

Prusickie Centrum Fitness

ul. Żmigrodzka 43

55 -110 Prusice

telefon: 71 740 00 58

mail:

prusice-cms.efitness.com.pl

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku od 10:00- 22:00

Sobota: 9:00- 22:00

Niedziela: 14:00- 20:00

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach "Multiteka"

ul. Żmigrodzka 43a

55 -110 Prusice

telefon: 505 378 212

mail:

prusice.naszabiblioteka.com

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00- 18:00

Środa 10:00- 16:00

Sobota 10:00- 14:00

Dyrektor: Monika Stankiewicz
 

 

Filia Biblioteczna w Strupinie

ul. Szkolna 15

telefon: 71 310 99 61

Godziny otwarcia:

Wtorek, czwartek 9:00- 17:00

 

Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o. o

ul. Kolejowa 3

55 -110 Prusice

telefon: 71 312 62 28

proekoprusice.pl

mail:

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku 7:00- 15:00

Prezes Zarządu: Hubert Olszewski

 

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach

ul. Kolejowa 30

55 -110 Prusice

telefon /fax biuro 71 312 54 50

mail:

wodociagiprusice.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  7:30- 15:30

Środa 7:30- 16:30

Kierownik: Joanna Cybuch

 

Gminna Spółka Wodna w Prusicach

ul. Kolejowa 3

55-110 Prusice

tel. 71 312 62 28

mail:

Prezes Zarządu: Mateusz Wojda m.wojda@prusice.pl

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK

ul. Polna 14

55-110 Prusice

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska”

ul. Kolejowa 8

55- 110 Prusice

telefon: 71 387 30 06

 

OŚRODKI ZDROWIA

 

Prusickie Centrum Medyczne

 

ul. Żmigrodzka 22

 

55 -110 Prusice

telefon: 71 306 70 30

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAMED"

ul. Prusicka 22A Skokowa

55 -110 Prusice

telefon: 71 312 65 99

mail:

 

APTEKI

Apteka ‘’w Rynku’’

ul. Rynek 10

55-110 Prusice

telefon: 71 312 47 99

 

Apteka pod Lwem

ul. Żmigrodzka 17

55-110 Prusice

telefon: 71 312 53 66

 

Apteka pod Słonikiem

ul. Prusicka 18

Skokowa

telefon: 71 312 65 43

 

PARAFIE I KOŚCIOŁY:

Parafia św. Jakuba Apostoła w Prusicach

ul. Jana Pawła II 3

55-110 Prusice

telefon: 71 312 62 10

fax.: 71 312 54 73

mail:

parafia-prusice.pl

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Skokowej

ul. Kościelna 1 Skokowa

55-110 Prusice

telefon: 71 312 66 35

mail:

skokowa.archidiecezja.wroc.pl

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Strupinie

Rynek 7 Strupina

55-110 Prusice

telefon: 71 312 65 29

mail:

 

Parafia pw. św. Michała Archanioła we Wszemirowie

Wszemirów 90

55-110 Prusice

telefon: 71 312 62 89

mail:

 

Urząd Poczty Polskiej w Prusicach

ul. Wrocławska 1

55 -110 Prusice

telefon: 71 387 32 04

 

Agencja Pocztowa Pawłów Trzebnicki

Pawłów Trzebnicki 63

55 -110 Prusice

telefon: 71 312 63 25

 

Bank Spółdzielczy w Obornikach Śl. oddział Prusice

ul. Żmigrodzka 19

55-110 Prusice

telefon: 71 310 51 21

Bankomat ( przy banku)

ul. Żmigrodzka

 

Punkt kasowy Skokowa

Skokowa, ul. Wrocławska 5

55-110 Prusice

telefon: 71 310 51 38 

 

Posterunek Policji w Prusicach

ul. Kolejowa 8

55 - 110 Prusice

telefon: 71 388 82 90, 71 312 62 77, 997, 112

 

Gabinet Weterynaryjny. Lekarz Weterynarii Marek Gajowczyk

ul. Wrocławska 29

55-110 Prusice

telefon: 71 312 62 71, 606 494 868

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Odłowieniem zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Prusice zajmuje się podmiot Rafał Frąckowiak nr tel. 783 873 779, 783 873 782.
Opiekę weterynaryjną zapewnia Anna Bazylewicz Gabinet Weterynaryjny Amicus nr tel. 505 691 139.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera