• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Droga Dębnica-Skokowa oficjalnie otwarta!

W środę, 3 lipca 2019 r. w Gminie Prusice miała miejsce historyczna chwila. Długo oczekiwana inwestycja została zrealizowana dzięki skutecznie pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współpracy dwóch samorządów: Gminy Prusice oraz Powiatu Trzebnickiego.

Na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) - Skokowa (DW342)” współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Gmina Prusice pozyskała 7,7 mln zł, a łączna kwota, która została przekazana przez samorząd prusicki to ponad 8,3 mln zł. Swój znaczny udział ma również Powiat Trzebnicki, który decyzją zarządu wsparł inwestycję w kwocie 2,5 mln zł.

Prace przeprowadzone zostały w czterech etapach przez 3 trzech wykonawców: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD, Firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. oraz Firma Gembiak-Mikstacki Spółka Jawna i trwały trzy miesiące.

Prace na blisko 6-kilometrowym odcinku drogi powiatowej Dębnica-Skokowa dotyczyły przede wszystkim wykonania kompleksowych robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi jak m.in. wykonania chodników, ciągów pieszo-jezdnych, kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych z wiatami, jak również odmulenia i profilowania rowów.

Podczas przemówienia Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz przede wszystkim dziękował osobom zaangażowanym w cały proces od momentu powstania pomysłu i złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez współpracę z Radą Miejską w Prusicach oraz Zarządem i Radą Powiatu Trzebnickiego, aż do czasu odbioru inwestycji. - Jest to zadanie, o którego realizację staraliśmy się od dawna. Dzięki sprawnemu pozyskaniu środków oraz owocnej współpracy z zarządem Powiatu Trzebnickiego jesteśmy w stanie wspólnie postawić kolejny krok w kierunku polepszenia jakości życia Mieszkańców poprzez poprawę komfortu i jakości dróg na terenie zarówno naszej gminy jak i powiatu. – mówił Burmistrz Igor Bandrowicz.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera