• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Historyczna chwila w Gminie Prusice

13_5a0d73eeb343f.jpeg

W dniu 15.11 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej zamieszkałą na Ziemi Prusickiej Społeczność Żydowską, która niewątpliwie zostanie zapisana na kartach historii Gminy Prusice. Uroczystość rozpoczęła się na rynku prusickim, gdzie wszystkich zebranych powitał Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz i zaprosił do wspólnego przemarszu na miejsce uroczystości. 

W spotkaniu uczestniczyli znamienici goście, którzy specjalnie odwiedzili nasze miasto, a wśród nich wymienić należy Rabina Wrocławia Davida Basoka, Przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Aleksander Gleichgewicht, Prezes Fundacji Dialogu Kultur-Etz-Chaim we Wrocławiu Helena Kosztyło-Kobiec, Wiceprezes Zarządu Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu Marek Kobiec, Członkini Zarządu Wrocławskiego Oddziału Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP i zarazem Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim - Anna Junka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminnych na czele z Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Zbigniewem Ziomkiem oraz Sekretarzem Grzegorzem Terebunem. Wśród zaproszonych nie mogło zabraknąć duchowieństwa na czele z Księdzem Dziekanem Tadeuszem Kosiorem, Księdzem Proboszczem Bernardem Świstem. Na uroczystość przybyli również Radni Powiatu Trzebnickiego, Radni Rady Miasta i Gminy Prusice, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz spółek gminnych, dyrektorzy placówek oświatowych, Rady Rodziców oraz mieszkańcy.  

Uroczystość poprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Prusicach, którzy przygotowali również krótki program artystyczny.   

Wszystko zaczęło się w 2016 roku, gdy grupa uczniów z Prusic, w ramach działań Szkolnego Koła Wolontariatu, przystąpiła do programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć” realizowanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce w ramach partnerstwa z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy wsparciu stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. W ramach projektu, uczniowie zrealizowali szereg działań, których zwieńczeniem jest dzień odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce pochówku Żydów dawniej zamieszkujących nasze miasto. Gmina Żydowska była właścicielem terenu na południe od miasta jeszcze przed 1738 rokiem. Nekropolia została jednak zlikwidowana w roku 1975. Dziś pozostały po niej jedynie fragmenty murów. Ideę upamiętnienia tego miejsca zapoczątkował Pan Radny Marian Radzik, który wsparł merytorycznie realizację całego projektu. Klamrą zamykającą projekt jest listopadowy czas, po święcie zmarłych i moment, gdy wspólnie oddaliśmy hołd, modliliśmy się i zapaliliśmy znicz, a tym samym pokazaliśmy, że ich historia oraz dziedzictwo są żywe w naszej pamięci. Na granitowej płycie znalazły się następujące słowa napisane w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim: PAMIĘCI SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ ZIEMI PRUSICKIEJ - PRUSICE 15.11.2017.

Oficjalnego odsłonięcia tablicy dokonali Rabin Wrocławia Dawid Basok, Ksiądz Dziekan Tadeusz Kosior, Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.

Rabin Wrocławia Dawid Basok ze wzruszeniem podziękował wszystkim za obecność, następnie odmówił modlitwę za zmarłych „Kadisz jatom”. Ksiądz Dziekan Tadeusz Kosior nawiązał do słów Jana Pawła II o jedności Żydów i chrześcijan. Przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Aleksander Gleichgewicht w swym wystąpieniu odniósł się do młodych ludzi, którzy dzięki pamięci o minionych wydarzeniach, dbałości o tradycję, wartości i historię mogą przeciwstawiać się obecnym we współczesnym świecie działaniom rasistowskim, antysemickim i ksenofobicznym określanych skrótem RAK. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz także zachęcał do budowania postawy otwartości i szacunku. Podkreślił znaczenie tożsamości lokalnej i pielęgnowania historii.  Zwrócił uwagę na to, aby każdy człowiek, zanim oceni inne osoby spojrzał najpierw w głąb siebie. Podziękował również młodzieży za zaangażowanie i odwagę w podejmowaniu trudnych wyzwań, a w szczególności wolontariuszom Szkolnego Koła Wolontariatu.   

Pięknym akcentem uroczystości było położenie kamieni przyniesionych przez gości oraz młodzież pod odsłoniętą tablicą, zgodnie z tradycją i zwyczajami kultury żydowskiej.

Uczniowie serdecznie podziękowali za wsparcie wielu inicjatyw szkolnych Burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi. Słowa podziękowań popłynęły do wszystkich, którzy pomogli zorganizować tak uroczyste spotkanie. Szczególne podziękowania za wkład pracy, realizację i oprawę wydarzenia Burmistrz złożył na ręce Pani Lucyny Zalewskiej, Żanety Szatkowskiej-Wolskiej oraz Blanki Jakubowskiej ze szkolnego Koła Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Prusicach.

Dziękujemy za obecność wszystkim przybyłym na uroczystość słowami pieśni, odśpiewanej na zakończenie, która na długo zapadnie wszystkim uczestnikom w pamięci: „Hevenu Shalom Aleichem", co znaczy a pokój niech będzie z wami.

https://www.facebook.com/gminaprusice/videos/vb.172396686163033/1473629106039778/?type=2&theater

 

S28C-117111618440.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera