• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Podpisano porozumienie o współpracy

glowne_5a0317d312b26.jpeg

W dniu dzisiejszym w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach nastąpiła pierwsza w historii gminy tak podniosła i ważna uroczystość. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy z płk. mgr inż. Kazimierzem Łuckim Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

To wydarzenie na pewno zostanie zapisane na kartach nowej historii miasta. Na Sali w obecności osób zaproszonych odczytano porozumienie i je podpisano. Burmistrz i Komendant wymienili podpisane porozumienie oraz okolicznościowe pamiątki związane z tak ważną chwilą.

Z treści porozumienia między wynika, iż Gmina Prusice oraz Centrum będą ze sobą współpracować w celu pozyskania społecznej akceptacji dla polityki obronnej Państwa, będą kształtować pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych i służby wojskowej, patriotycznie wychować młodzież oraz rozwijać jej predyspozycje do służby, ale i organizować wspólne przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, przejmować i kultywować historię i tradycję oręża polskiego oraz upamiętniać miejsca pamięci narodowej, związanych z walką o wolność i niepodległość, integrować środowiska żołnierskie z cywilnym, podnosić wiedzę historyczną młodzieży, edukacji społeczeństwa oraz podtrzymywać więzi z weteranami, byłymi żołnierzami zawodowymi i sympatykami wojska. Porozumienie zostało podpisane na okres nieokreślony i mamy nadzieję, że wszystkie zobowiązania zapisane i podpisane będą miały miejsce w najbliższym czasie a sama współpraca zostanie zawiązana i pielęgnowana przez obie strony przez długie lata.

Burmistrz w krótkim słowie podkreślił jak ważna jest to chwila dla Gminy Prusice, słowa podziękowania skierował do Przewodniczącego Rady za wyrażenie aprobaty do podpisania przedmiotowego porozumienia na ostatnie Sesji Rady i zaprosił Komendanta na tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Już wiemy, że w obchodach w sobotę będzie uczestniczyła delegacja wojskowa wraz ze sztandarem, a w przyszłym roku będą miały miejsce okolicznościowe pokazy wojskowe. Komendant zaprezentował możliwości Centrum oraz krótko przedstawił specyfikę jego funkcjonowania i jednocześnie podziękował za zaproszenie do współpracy Burmistrzowi.

W uroczystości wzięli udział Zbigniew Ziomek Przewodniczący Rady Miasta i Gminy, Grzegorz Terebun Sekretarz Miasta i Gminy Prusice, Magdalena Żyża Skarbnik Gminy Prusice, Paweł Grzyb Dyrektor GOKiS oraz pracownicy Urzędu.

Zapraszamy serdecznie przy okazji podpisanego dzisiaj porozumienia na Uroczystość Święta Niepodległości w sobotę, o którym więcej na plakatach.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera