• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Warunki inwestycyjne gminy

baner tereny inwestycyjne.jpeg

PDFprojekt Prusice BETA.pdf (9,53MB)
 

Wszystkim chętnym do zainwestowania na terenie Gminy Prusice oferujemy atrakcyjnie zlokalizowane tereny inwestycyjne.

Komunikacja
Rozwój Gminy Prusice warunkuje jej dostępność komunikacyjna, a w tym funkcjonalność układów transportowych. Niewątpliwie wielkim atutem gminy jest nowa S5 i bezpośrednie sąsiedztwo węzła Skokowa i Krościna Wielka. Przez gminę przebiegają drogi układu powiatowego oraz drogi gminne. Łączna długość dróg w gminie to 129 km. Drogi służą do połączeń wsi, ich obsługi i punktów obsługi rolnictwa, dojazdów do pól i terenów leśnych.

Lotniska
Dogodne położenie komunikacyjne z gminą umożliwia korzystanie z lotniska we Wrocławiu. Od wrocławskiego lotniska 30 km (dojazd S5 obecnie DK 5).

Kolej
Na terenie gminy leży ważny węzeł kolejowy o znaczeniu regionalnym Skokowa. Jest to linia kolejowa dwutorowa, zelektryfikowana Wrocław – Rawicz – Leszno – Poznań. Dostosowana do ruchu pociągów ekspresowych oraz IC. Obszar obsługuje położona na tej linii stacja kolejowa Skokowa.

Rynek zbytu
W odległości 100-150 km znajduje się dolnośląski okręg przemysłowy z największą aglomeracją – Wrocławiem. Nie można również zapomnieć o ośrodkach regionalnych takich jak Poznań, Opole czy Górny Śląsk. W promieniu około 150 km dostępny jest również rynek czeski.

Szkolnictwo
W gminie działają szkoły podstawowe, a w promieniu 30 km we Wrocławiu działają szkoły kształcące w profilu technicznym zarówno na poziomie zawodowym, średnim oraz wyższym. Oferują one bardzo zróżnicowane kierunki kształcenia.

Rynek Pracy
W gminie zamieszkuje ponad 9 000 osób. Ze względu na tak korzystne położenie nie ma problemu ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera