• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Fundusze zewnętrzne

NOWA PERSPEKTYWA – ŚRODKI UNIJNE DLA GMINY PRUSICE

FOTOWOLTAIKA:

 • Montaż instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Prusice

wartość projektu: 1,3 mln zł dofinansowanie: 1,1 mln zł

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice, na działce nr 417/38 obręb Wszemirów

wartość projektu: 2,2 mln zł dofinansowanie: 780 tys. zł

 • Projekt grantowy - wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie – BENEFICJENT: Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o. o.

wartość projektu: 7,2 mln zł dofinansowanie: 5,9 mln zł

 

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) :

 • Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Chodlewko polegająca na przebudowie drogi w celu zwiększenia dostępności do drogi powiatowej nr 1349 D oraz obiektu użyteczności publicznej

wartość projektu: 736 tys. zł dofinansowanie: 390 tys. zł

 • Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Piotrkowice polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej celem zwiększenia dostępności do drogi wojewódzkiej nr 339, do drogi powiatowej nr 1351D oraz obiektu użyteczności publicznej

wartość projektu: 705 tys. zł dofinansowanie: 380 tys. zł

 • Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowości Skokowa i Strupina

wartość projektu: 2,8 mln zł dofinansowanie: 1,8 mln zł

 • Budowa targowiska w miejscowości Skokowa

wartość projektu: 1,6 mln zł dofinansowanie: 998 tys. zł

 

NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE:

 • AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

wartość projektu: 408 tys. zł dofinansowanie: 258 tys. zł

 

NOWOCZESNE SZKOLNICTWO:

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczno-przyrodniczych

wartość projektu: 16,4 mln zł dofinansowanie: 5,8 mln zł

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczno-przyrodniczych (budynek pasywny-demonstracyjny)

wartość projektu: 8,2 mln zł dofinansowanie: 5,3 mln zł

 

PSZOK:

 • Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice

wartość projektu: 2 mln zł dofinansowanie: 1,7 mln zł

 

INWESTYCJE DROGOWE:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) - Skokowa (DW342)

wartość projektu: 11,8 mln zł dofinansowanie: 7,8 mln zł

 

PÓŁNOCNE CENTRUM ROWEROWE:

 • Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim

wartość projektu: 2,3 mln zł dofinansowanie: 2 mln zł

Więcej informacji: „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”

 • Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim

wartość projektu: 2,1 mln zł dofinansowanie: 1,8 mln zł

Więcej informacji: „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”

 

STREFA EKONOMICZNA:

 • Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, w Podstrefie SSE w Prusicach(Wszemirowie)

wartość projektu: 1,1 mln zł dofinansowanie: 780 tys. zł

 

PARK & RIDE:

 • Park &Ride Skokowa

wartość projektu: 1,1 mln zł dofinansowanie: 930 tys. zł

 

GOKIS:

 • Przebudowa i doposażenie w sprzęt budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

wartość projektu: 3,6 mln zł dofinansowanie: 2,3 mln zł

 

 • Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

wartość projektu: 1,1 mln zł dofinansowanie: 970 tys. zł

 

ŚWIETLICE WIEJSKIE:

 • Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice

wartość projektu: 1,2 mln zł dofinansowanie: 840 tys. zł

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera